Vet du hur halo-effekten påverkar din affär?

  • Halo

Beslutsstöd

Vet du hur halo-effekten påverkar din affär?

Det ligger nära till hands att förutsätta att ett detaljhandelföretags online-handel och de fysiska butikerna kannibaliserar på varandra. Men faktum är att utfallet ofta är det motsatta. Genom att se på sin verksamhet med nya ögon kan de båda kanalerna istället berika varandra. Fenomenet kallas halo-effekten och öppnar upp nya möjligheter, men ställer också nya krav på förmågan att göra prognoser.

I de fall där en butikskedja har både e-handel och fysiska butiker innebär detta alltså att det är viktigt att säkerställa beslutsunderlag som gör det möjligt att förutse om och hur en multikanalstrategi påverkar just din affär. Hur och i vilka butiker boostar online-handeln försäljningen i traditionell butik?  McKinsey uppskattar att halo-effekten kan tillföra så mycket som 20-30% till en fysisk butiks försäljningssiffror. Hur påverkar det din verksamhet?

Analys i flera steg visar bästa läget

Genom att kombinera AI och GIS (geografiska informationssystem) får din organisation möjlighet att ta hand om och förädla datamängder från olika källor för att göra prognoser och skapa beslutsunderlag som hjälper er att förstå hur halo-effekten påverkar er. En sådan analys görs i vårt exempel i tre steg:

  1. Titta närmare på fysisk butik för att förutse hur ett geografiskt område bidrar till omsättning för en specifik etablering
  2. Analysera hur och var försäljningen online bidrar till försäljning i fysisk butik baserat på köpmönster hos lokala målgrupper
  3. Dessa analyser sammantaget används för att göra en prognos för försäljningen när man kombinerar de båda kanalerna, butik och e-handel

Optimal etablering i en affärsmodell med flera kanaler

Eftersom vi använder geografisk analys får vi ett beslutsunderlag som pekar ut den optimala platsen för en butik som ger maximalt resultat i en verksamhet som har både fysiska butiker och e-handel. Ta gärna del av den här demon som ger mer detaljerad information och en bild av vilka visualiseringar geografisk analys kan ge. Tips! Scrolla en bit ner på webbsidan du kommer till för att se själva demon.

Skärmdump Story Map - Halo prognos

Om skribenten: Sabrina Mecan - Säljansvarig

Sabrina Mecan vill skapa långsiktig framgång för Esri Sveriges kunder genom att utveckla företagens verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Sabrina har sedan tidigare en lång erfarenhet inom IT-branschen, bland annat med inriktning på just beslutsstöd och GIS.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev