Tänk dig ett gränssnitt som hanterar och sammanlänkar data från olika källor, förädlar dem i analyser och visualiserar resultatet i tydliga och lättillgängliga beslutsunderlag. Idag är det viktigare än någonsin att alla berörda har tillgång till vass information som bygger på samma aktuella och kvalitetssäkrade data.

För faktum är att digitaliseringen skapar nya förutsättningar i hela försörjningskedjan. I alla led, från råvaruleverantör till slutkund, skapar ny teknik nya förutsättningar och möjligheter för interaktion och kommunikation. Det gör att människor – och därmed marknaden – agerar annorlunda, har nya förväntningar och krav. För att säkra långsiktiga kundrelationer och en lönsam affär gäller det därför att hänga med och utveckla både verksamhetens insikter, processer och IT-stöd.

Bättre beslut med smarta kartor

Data är på många sätt bränslet som gör det möjligt att vara så reaktionssnabb och välinformerad som krävs av en verksamhet i det nya affärsklimatet. Ett GIS (geografiskt informationssystem) gör det möjligt att dra nytta av den fulla potentialen av data. Den organisation som börjar utforska geografisk analys och smarta kartor får ny – och ofta oväntad – kunskap om sin verksamhet, och en gemensam lägesbild som används strategiskt och operativt för att skapa verksamhetsnytta och affärsvärde.

Kolla gärna in vår nya eBok där vi beskriver nyttan och affärsvärdet av en gemensam lägesbild med stöd av geografin. Den kan laddas ner här nedan.

Länktips: