Var ska jag köpa mark? Och hur mycket ska jag betala för den? Det är två viktiga frågor du ställs inför alldeles i början av fastighetens livscykel. Ja, rätt beslut där i markförvärvsfasen är helt avgörande både för framgångsrik projektutveckling och ett långsiktigt lönsamt byggprojekt. Det gäller därför att ha tillgång till riktigt vassa beslutsunderlag som hjälper dig att avgöra vilken mark som är optimal för just ditt projekt.

Den som drar nytta av data på ett fokuserat och konsekvent sätt i beslutsprocessen får information och kunskap som ger ett försprång till konkurrenterna. Nyckeln till att lyckas med det är ha koll på vilka data som är relevanta för att ge dig svar på avgörande frågor. Men bara data i sig har inget större reellt värde. Om de inte sammanlänkas och förädlas till tydliga beslutsunderlag.

Geografisk analys är ett verktyg som, med sin förmåga att väga samman flera variabler, märkbart stärker organisationens analysmuskler. Analysresultatet visualiseras på kartor som tydliggör platsers förutsättningar och potential.

Ett fiktivt exempel för projektutveckling

Tänk dig att ditt företag ska köpa mark som bäddar för maximalt lönsam nyproduktion av lägenheter för en målgrupp med den här profilen:

  • 30-34-åriga höginkomsttagare
  • Kräver två sovrum
  • Förutsätter ett definierat avstånd (i tid eller kilometer) till förskola, kollektivtrafik och dagligvaruhandel

I det här fiktiva exemplet här vi tillgång till data om demografi, marknadspriser, POI (Point of Interest, i det här fallet alltså dagligvaruhandel, förskola och kollektivtrafik), detaljplan, befintliga byggnader och tillgänglig mark. Som du ser av före-bilden här nedan är det omöjligt att utläsa något av värde när all denna data visas enbart som punkter på en karta. Än mindre om de sammanställs i tabell- eller diagramform.

Visualisering av data och analyser på karta

Data från olika källor förädlas till beslutsunderlag

Genom att använda geografisk analys tar vi oss stegvis fram till en visualisering som den i efter-bilden. Den visar tydligt vilka områden som uppfyller våra krav. Ju grönare markering desto större representation. I den summerande visualiseringen pekas slutligen de mest intressanta tillgängliga områdena ut i och med att röd markering överlappar den ljusblå.

Vi har härmed omvandlat en ansenlig mängd data från olika källor till ett klargörande underlag för beslut om vilken mark som ska förvärvas. Beslutsunderlagen kan naturligtvis enkelt delas digitalt med alla som behöver ha tillgång till den.

Länktips: