Sannolikt har din organisation ett CRM, som ger en massa operativa fördelar och effektiviserar informationsflödet. Men har du tänkt på att CRM:et också är en guldgruva i form av data, som när de förädlas till kunskap om dina kunder, blir värdefulla beslutsunderlag som bäddar för utveckling av både kundrelationerna och affären.

Genom att använda geografisk analys drar du nytta av en underutnyttjad dimension av data – nämligen läget – och kan på så sätt urskilja nya samband i de mest komplexa datamängder. Analysen skapar smarta av kartvisualiseringar som tydliggör kundernas köpmönster, vad de föredrar, hur de rör sig och agerar och varför. Du och din organisation får på så sätt värdefull kunskap som gör det möjligt att:

  • skapa effektiva säljdistrikt
  • optimera servicnivåerna
  • effektivisera transport och distribution
  • optimera pris och sortimentsmix
  • personalisera erbjudanden
  • identifiera tillväxtpotential
  • och mycket mer

Här har jag samlat några exempel på kartor som är resultatet av att CRM-data för ett fiktivt företag har använts i geografisk analys .

Exempel 1: Anpassning av erbjudandet

Här har datasetet berikats med segments- och beteendedata. Analysresultatet visar hur vårt erbjudande fungerar i olika geografiska områden. Med detta som beslutsunderlag kan vi skruva på erbjudandet så att det fungerar optimalt i specifika områden.

CRM-data visualiserat på karta

Exempel 2: Identifiera tillväxtpotential

Här har vi gjort en analys som visar var det finns en koncentration av våra bästa kunder. I det här fallet visar det sig vara kunder som vi inte har fokuserat på tidigare.

Exempel 3: Utvärdera service

Här har vi matchat kundernas geografiska läge med adressen för våra servicecenter och kan på så få värdefull kunskap om hur de nyttjar vår service.

CRM-data visualiserat på karta

Ja, egentligen är det faktiskt bara fantasin som sätter gränser för vad geografisk analys kan åstadkomma med dina CRM-data.

Länktips: