Framgång när hela organisationen har koll på läget

  • Dashboard för olika roller

Samverkan

Framgång när hela organisationen har koll på läget

Nyckeln till en gemensam lägesbild är att samma aktuella och kvalitetssäkrade data förädlas till information som tillgängliggörs i roll- och behovsanpassade gränssnitt. För att nå framgång och uppsatta mål gäller det därför att ha koll både på verksamhetens behovsbild och vilka data som behövs för att skapa de beslutsunderlag och den lägesbild som krävs i olika processer.

Ja, för att kunna skapa en värdefull gemensam lägesbild – kanske till och med i realtid – är det viktigt att verkligen ha stenkoll på sina data. För att i nästa steg kunna förädla dessa data till kraftfulla visualiseringar och beslutsstöd behövs analysmöjligheter som ger det där lilla extra. Geografisk analys har styrkan att knyta samman data från olika källor och göra de mest komplexa samband och mönster tydliga.

Rollanpassad gemensam lägesbild

När data och information hanteras i en modern GIS-portal blir det sedan möjligt att göra den gemensamma lägesbilden tillgänglig i rollanpassade webbgränssnitt, appar och dashboards. På så sätt får alla berörda tillgång till viktig information när, var och på vilken enhet som helst – oavsett om man finns i sammanträdesrummet, på planeringskontoret, är mobil ”ute på fältet” eller en extern aktör.

Kolla gärna in vår nya eBok där vi beskriver nyttan och affärsvärdet med en gemensam lägesbild med stöd av geografin. Den kan laddas ner här nedan.

Om skribenten: Anna Ericsson - Kundrådgivare

Anna Ericsson har mångårig erfarenhet av att jobba med GIS-kunder och -användare. Anna brinner för att skapa långsiktig framgång för både befintliga och nya kunder genom att utveckla organisationers verksamhets- och beslutsstöd med GIS.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev