Den digitala transformationen är en ständigt närvarande kraft, som blir allt mer tydlig och påtaglig – både privat och på jobbet. Utvecklingstakten inom IT är oförminskad, tekniken mer och mer mogen, och de system en organisation använder blir fler och fler. I digitaliseringens spår utkristalliseras dessutom data som vår tids mest värdefulla resurs.

Men hur drar du nytta av potentialen i digital transformation för att optimera och utveckla din affär? Utmaningen ligger i mångt och mycket i att integrera och sammanlänka all den teknologi och data som finns tillgänglig och är relevant för din verksamhet. Ett GIS (geografiska informationssystem) är en i sammanhanget värdefull komponent i en IT-miljö och använder den geografiska dimensionen för att länka samman och utvinna värde ur data från befintliga affärssystem, relevanta externa datakällor, big data, BI, IoT, AI, machine learning, BIM och så vidare.

Jag tittar på Gartners topp-10-lista över strategiska teknologitrender 2019 och tänker att GIS har en viktig roll att fylla i de flesta fall.

Den geografiska dimensionen gör data begriplig

För det är faktiskt så att en majoritet av alla data kan kopplas till ett läge, en plats… en ”location”. Genom att använda geografisk information och analys kommer du och din organisation därför att förstå vad era data betyder på ett bättre sätt, då nya mönster och samband framträder i de stora datamängder som finns tillgängliga.

”Location intelligence” på svenska

”Location intelligence” möjliggör kort sagt en gemensam lägesbild som tar organisationens besluts- och reaktionsförmåga till helt nya nivåer. En fri svensk översättning av begreppet skulle kunna vara ”kartsmart”. För digitala kartor visualiserar de mest komplexa analysresultat och gör därmed din organisation till en både intelligent och smart organisation.

Avslutningsvis ett länktips: Den här artikeln där Jack Dangermond, GIS-guru och Esris globale grundare, reflekterar över kartor som organisationens gemensamma språk är riktigt läsvärd.