Belyser klimatförändringar med GIS-app

  • Klimatförändringar i Story Maps

Beslutsstöd

Belyser klimatförändringar med GIS-app

Ett av våra stora aktuella ämnen i omvärlden idag är den om klimatförändringar. Att kombinera ett viktigt ämne med en kraftfull metod att berätta om det på, ökar möjligheterna att nå igenom bruset.

GIS och geografiska metoder används inom avancerad forskning av alla de slag, i en uppsjö av professionella sammanhang. Men för att resultaten från forskningen ska få fäste hos en bredare publik behöver resultaten berättas på ett sätt som hela befolkningen både kan och vill ta del av.

Den senaste forskningen presenterad

Jag brinner för hållbarhet och hur GIS kan stötta upp i det arbetet. Därför blev jag lite extra glad när jag trillade över inte bara en utan två snygga och informativa Story Maps som kombinerar båda dessa områden. I såväl The State of the Global Climate som i Hot Numbers får vi på ett snyggt sätt den senaste forskningen presenterad för oss:

Dessa Story Maps tycker jag är bra exempel på hur kraftfullt det kan vara när information presenteras på ett sätt som är enkelt för mottagaren att ta till sig.

Så vad är Story Maps?

Jo, Story Maps är en webbaserad applikation och en del av ArcGIS. Den underlättar kommunikation i alla slags sammanhang oavsett om vi pratar ekosystem, vattenförsörjning, markanvändning, skogsavverkning, utsläpp eller havsvattennivåer och oavsett om behovet finns inom myndigheter och kommun, hos privata aktörer, organisationer eller privatpersoner.

Allt som behövs är ett ämne

Story Maps är en av våra mest populära appar och kräver ingen installation på datorn eller särskilda förkunskaper. Det finns gott om färdiga mallar att välja på så du kan föra ut ditt budskap på bästa sätt.

Allt som behövs är ett ämne att berätta om.

Lär dig skapa fantastiska Story Maps!

Titta på ett av våra webbinar där vi går igenom just Story Maps:

Om skribenten: Göran Pettersson - Director Services

Göran Pettersson arbetar för att Esri Sveriges kunder får ut mesta möjliga värde av sin GIS-investering, inte minst hur kunderna kan bidra till hållbarhet med hjälp av GIS. Stort fokus läggs på att förstå kundernas behov och matcha det med verktygen som finns i ArcGIS-plattformen.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev