Idag finns en medvetenhet om att digitalisering av försörjningskedjans processer är en förutsättning för fortsatt framgång. I grunden handlar det om att gå från ett traditionellt linjärt tänk, till en anpassning till en mer komplex verklighet. En framgångsrik supply chain av idag har helt enkelt förmågan att förstå och agera på vad som händer både lokalt och globalt, såväl som internt inom organisationen och externt hos partners och i omvärlden i stort.

Genom att dra nytta av den geografiska dimensionen av data får din organisation förutsättningar att skapa en digital kopia av försörjningskedjan. På så sätt får organisationen en riktigt kraftfull gemensam lägesbild som på många plan bidrar till optimering av er fysiska supply chain genom alla dess faser:

Ständig utveckling, förbättring och optimering

Kolla in det här videoklippet där det finns en demo som visar hur smarta kartor används för att:

  • Skapa ett gränssnitt där du kan utforska enstaka dataset eller kombinationer av data från olika källor, t.ex. från/om leverantörer, fabriker, återförsäljare, fordon, trafik och väder
  • Följa upp försörjningskedjans KPI:er
  • Hantera av risk

Optimera försörjningskedja med stöd av GIS

Ett GIS (geografiskt informationssystem) är en komponent i en IT-infrastruktur som sammanlänkar all den data, från olika källor, som idag i mångt och mycket definierar till exempel en supply chain. Visualiseringar på smarta kartor blir beslutsstöd som gör det möjligt att optimera och utveckla försörjningskedjan både strategiskt och operativt.

Länktips: