Hållbart erbjudande på marknaden med ett gränssnitt för all data

Data

Hållbart erbjudande på marknaden med ett gränssnitt för all data

Projektutveckling innebär ansvar för stora pengar och viktiga investeringar. Som projektutvecklare gäller det därför att ha tillgång till beslutsunderlag som bär genom hela processen – från idé och markförvärv till färdigt fastighetsprojekt. Det lägger grunden till ett gångbart och långsiktigt hållbart erbjudande på marknaden.

Ett typiskt scenario är att projektutvecklaren är beroende av data och information från flera och spridda källor och system. Det kan handla om data om demografi, marknadspriser, POI (Point of Interest), detaljplan, infrastruktur och så vidare. För att få den överblick som krävs är detta inte en idealisk situation. Genom att dra nytta av den geografiska dimensionen kan du nämligen sammanlänka i stort sett vilka data som helst, från vilka källor som helst, och sedan visualisera både data och analysresultat i ett gemensamt gränssnitt i form av smarta, digitala kartor.

Nyttan av samma data från markförvärv till design

I en GIS-portal drar verksamheten nytta av samma, kvalitetssäkrade data genom fastighetens hela livscykel. Här är ett exempel på vilka typer av beslutsunderlag du kan åstadkomma med ett sådant dataflöde i projektutvecklingsfasen:

1. Beräkna materialåtgång, kostnader och arbetsinsats för den tilltänkta byggnaden.

2. När marken är förvärvad använder du samma data och samlar all information för att göra en riktigt bra designmodell av byggnaden i sitt rätta sammanhang.

Designmodell

3. I designfasen finns mängder av användningsområden för geografisk analys. Till exempel för att göra en siktanalys som förutser hur utsikten skyms från den planerade byggnaden. Andra exempel på liknande tillämpningar är geografiska analyser för att förutse översvämningsrisk eller exponering av solljus.

Siktanalys

Det här bara ett enklare exempel på nyttan av GIS (geografiska informationssystem) vid projektutveckling. Geografisk analys sammanlänkar alltså data från relevanta källor och ger svar på komplexa frågor som:

  • Var ska vi bygga?
  • När ska vi bygga där?
  • Vad ska vi bygga där?
  • Hur lönsamt skulle projektet bli?

Länktips:

Om skribenten: Johan Hansson - Key Account Manager

I sin roll som Key Account Manager på Esri Sverige hjälper Johan Hansson företag att utveckla sitt verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Johan har sedan tidigare en lång erfarenhet av IT-branschen, bland annat med inriktning på beslutsstöd.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev