En gemensam lägesbild är en kritisk framgångsfaktor för vilken verksamhet som helst. Det lönar sig helt enkelt att förstå hur saker och ting påverkar verksamheten i tid och rum. Nyckeln till den förmågan ligger i att ta vara på de relevanta data som finns tillgängliga och förädla dem till beslutsunderlag som alla berörda har tillgång till när, var och på vilken enhet som helst.

Det här är 4 steg som tar din organisation framåt på resan att dra nytta av data på ett fokuserat sätt:

  1. Förankra insikten om att data är en strategiskt viktig resurs och vilket värde organisationen ska uppnå genom att använda data på ett smart sätt.
  2. Fastställ en vision och plan för genomförande och prioritera ett första projekt som ger en tillämpning och gemensam lägesbild som snabbt ger märkbar nytta för många i organisationen.
  3. Kartlägg vilka data som är relevanta för lägesbilden i just er organisation, inventera datakällorna och samordna sedan struktur, filformat och tjänstefiering.
  4. Säkerställ det IT-stöd och de analysmuskler som krävs för att omvandla även stora, komplexa datamängder till värdefull information.

Workshop om att omvandla data till verkligt värde

Den geografiska dimensionen av data och ett GIS (geografiska informationssystem) är en viktig pusselbit för att åstadkomma en verkligt värdefull gemensam lägesbild. Vi på Esri Sverige erbjuder en skräddarsydd workshop där vi tillsammans kartlägger och dokumenterar hur din organisation kan dra nytta av potentialen i olika datakällor för att, med stöd av GIS och geografisk analys, bli en datadriven organisation.