Att bygga en bro mellan BIM och GIS har stor betydelse för möjligheterna att fullt ut dra nytta av data i hela fastighetens livscykel – från planering och design till bygge och förvaltning. Det är dessutom en viktig pusselbit i den digitala transformationen av en verksamhet i byggbranschen.

Intresset för kombinationen BIM-GIS växer och blir mer och mer påtagligt. Men det finns också en hel del frågor om hur BIM och GIS förhåller sig till varandra. I det här blogginlägget vill jag räta ut några av de vanligaste frågetecknen.

Fråga 1: Varför räcker det inte att ha antingen BIM eller GIS?

I byggbranschen används BIM för att digitalisera detaljerad information om byggobjekt. Ett GIS sätter objektet i sitt sammanhang, vilket ger andra och fler möjligheter att verkligen optimera värde och effektivitet genom fastighetens hela livscykel. Därför är BIM och GIS en så kraftfull kombination.

Fråga 2: Har BIM-data egenskaper som automatiskt kan användas i GIS?

BIM hanterar enbart de data, med egenskaper om själva konstruktionen, som behövs för att bygga och underhålla den. Modellering i ett GIS sätter byggnaden eller konstruktionen i ett större sammanhang och ger svar på frågor om översvämningsrisk, solljusets inverkan, markens egenskaper och påverkan, infrastruktur och mycket mer. För att få det mervärdet krävs ett speciellt arbetsflöde för integration mellan GIS och BIM.

Fråga 3: Finns det ett filformat för integration mellan GIS och BIM?

Just nu finns det inget filformat som på egen hand kan lösa utmaningen med integrationen BIM-GIS. Orsaken till det är att kraven och behoven från olika branscher och verksamheter är för komplexa för att kunna hanteras i ett enda format. Men som i så många andra sammanhang går utvecklingen framåt och behovet att sätta BIM-data i en geografisk kontext, till exempel för effektiv asset management, växer. Esris experter förutspår därför att det på längre sikt kommer att finnas ett gemensamt filformat.

Fråga 4: Är det inte svårt och krångligt att använda BIM-innehåll i GIS?

Faktum är att BIM-innehåll i allra högsta grad redan används i GIS. De tekniska förutsättningarna finns att ta hand om överförda data i GIS:et. Vissa filformat kan man läsa in direkt, utan att data behöver konverteras. Det underlättar förstås på många sätt och gör vägen från data till värde kortare. För andra filformat behövs en konverteringsprogramvara, som till exempel FME. Men det är också en i högsta grad framkomlig väg.

Fråga 5: Ska jag lagra min BIM-information i ett GIS?

Aktörer inom GIS och BIM jobbar för att få fram en standardiserad informationsmodell som sammanlänkar de båda världarna. Det finns mycket att vinna på en sådan utveckling, men av olika skäl är det inte optimalt att lagra BIM- och GIS-data på samma ställe. Istället handlar det om att bygga en säker och tillförlitlig länk mellan de båda domänerna.

Läs gärna mer om partnerskapet mellan Esri och Autodesk, som är en strategisk satsning för att skapa ett sömlöst flöde av data mellan BIM och GIS. Den som är extra nyfiken kan med fördel kolla in Esris och Autodesks gemensamma webbinar den 27 mars med rubriken ”Smart designs, smarter infrastructure”.