Checklista: Strategi för bättre beslut

  • Affärsman kryssar i checklista

Beslutsstöd

Checklista: Strategi för bättre beslut

Beslutsunderlag med ett kvalificerat kartstöd gör det möjligt att förstå inta bara vad som händer var, utan också när och varför det händer. Ett modernt GIS (geografiskt informationssystem) är därför en strategiskt viktig komponent i varje organisations IT-miljö. Med den på plats är verksamheten rustad att vara precis så välinformerad, flexibel och reaktionssnabb som krävs idag.

Nu tänker kanske du att: ”Jaha, men hur gör jag för att införa och/eller utveckla användningen av det här GIS:et i vår organisation? Hur kommer jag igång?” Följ i så fall den här checklistan för vägen framåt mot bättre beslut:

  • Vilka insikter behöver din organisation strategiskt och operativt? Vad behöver ni veta om nuläget och om framtiden för att fatta de beslut som krävs? Utgå alltid från verksamhetsnytta och affärsmål.

  • Vilka data är relevanta för att ge de svar och beslutsunderlag organisationen behöver? Var finns de? Tänk på att inventera både interna och externa datakällor.

  • Hur är det med ordning och reda i datamängderna – har ni koll på det? De flesta organisationer har ett snårigt arv att förvalta på den fronten. Så det gäller att tvätta relevanta data. Tjänstefiering av datakällorna gör också sedan data tillgängligt.

  • Har vår IT-miljö det som krävs? Nyckeln ligger i ett IT-stöd med förmågan att sammanlänka data från olika källor och förädla den till en gemensam lägesbild, som tillgängliggörs när och där den behövs. Tillgänglighet borgar för att insikter omvandlas till strategier och praktisk handling – och det är ju strängt taget målet med allt.

  • Har verksamheten tillgång till de metoder och verktyg som krävs för riktigt vass analys och visualisering? Genom att anamma kraftfull visualisering av data och analyser kommer din organisation som helhet att ta sin besluts- och handlingsförmåga till en helt ny nivå.

Holmen jobbar strategiskt med data och beslutsstöd

Sammanfattningsvis: Genom att jobba med hantering och förädling av data på ett strategiskt sätt kommer din organisation att ha alla möjligheter att fatta riktigt bra beslut. En av våra kunder som jobbar aktivt med data och beslutsstöd (och som jag har nöjet att jobba nära) är Holmen. Kolla in den här videon om deras resa:

Ladda ner white paper: Datadrivna insikter bäddar för lönsamhet och effektivitet

Om skribenten: Martin Forsslund - Utvecklar kunder och partners

Martin Forsslund jobbar med att skapa långsiktig framgång för Esri Sveriges kunder och partners. Sedan tidigare har Martin en lång yrkeserfarenhet inom verksamhetsutveckling, försörjningskedjor och IT-styrning.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev