Beslutsunderlag med ett kvalificerat kartstöd gör det möjligt att förstå inta bara vad som händer var, utan också när och varför det händer. Ett modernt GIS (geografiskt informationssystem) är därför en strategiskt viktig komponent i varje organisations IT-miljö. Med den på plats är verksamheten rustad att vara precis så välinformerad, flexibel och reaktionssnabb som krävs idag.

Nu tänker kanske du att: ”Jaha, men hur gör jag för att införa och/eller utveckla användningen av det här GIS:et i vår organisation? Hur kommer jag igång?” Följ i så fall den här checklistan för vägen framåt mot bättre beslut:

  • Affärskontinuiteten – Att ha koll på potentiella hot och vara beredd att agera snabbt och rätt när det oväntade händer är en central uppgift för chefer idag. Oavsett om man ställs inför en pandemi, extremväder, brand i en produktionsanläggning, strömavbrott eller omfattande trafikstörningar gäller det att vara rustad att hantera situationen så bra som möjligt och i möjligaste mån säkra den dagliga verksamheten.
  • Optimalt nyttjande av tillgångar och resurser – Insikt om var värdefulla tillgångar och resurser finns i förhållande till potentiella och förutspådda hot är avgörande för att förstå hur och när risker påverkar verksamheten. En gemensam lägesbild som tillhandahåller den typen av information och beslutsunderlag som krävs gör det möjligt att hantera produktivitet och försörjningskedja även i en krissituation.
  • Personalens trygghet – Många företag och organisationer har en betydande mobil arbetsstyrka som ofta jobbar i farliga miljöer på byggarbetsplatser, industriområden, i skogen eller med fysisk nätinfrastruktur. Avsaknad av tillförlitlig och aktuell information kan vara förödande. Samtidigt som möjligheten att se var fält- och servicepersonal befinner sig är viktigt ur säkerhetssynpunkt.

Holmen jobbar strategiskt med data och beslutsstöd

Sammanfattningsvis: Genom att jobba med hantering och förädling av data på ett strategiskt sätt kommer din organisation att ha alla möjligheter att fatta riktigt bra beslut. En av våra kunder som jobbar aktivt med data och beslutsstöd (och som jag har nöjet att jobba nära) är Holmen. Kolla in den här videon om deras resa:

Ladda ner white paper: Datadrivna insikter bäddar för lönsamhet och effektivitet

Om skribenten: Martin Forsslund - Utvecklar kunder och partners

Martin Forsslund jobbar med att skapa långsiktig framgång för Esri Sveriges kunder och partners. Sedan tidigare har Martin en lång yrkeserfarenhet inom verksamhetsutveckling, försörjningskedjor och IT-styrning.

Relaterade inlägg