Checklista: Strategi för bättre beslut

  • Affärsman kryssar i checklista

Beslutsstöd

Checklista: Strategi för bättre beslut

Beslutsunderlag med ett kvalificerat kartstöd gör det möjligt att förstå inta bara vad som händer var, utan också när och varför det händer. Ett modernt GIS (geografiskt informationssystem) är därför en strategiskt viktig komponent i varje organisations IT-miljö. Med den på plats är verksamheten rustad att vara precis så välinformerad, flexibel och reaktionssnabb som krävs idag.

Nu tänker kanske du att: ”Jaha, men hur gör jag för att införa och/eller utveckla användningen av det här GIS:et i vår organisation? Hur kommer jag igång?” Följ i så fall den här checklistan för vägen framåt mot bättre beslut:

  • Allt börjar med en medvetenhet om och förståelse för att data och läget bidrar till framgång för er verksamhet och affär. Involvera hela organisationen redan i det här skedet för att utforska på vilket sätt. Fokus ligger alltså på människorna och verksamhetsnyttan – inte data och teknik.

  • Utgå från organisationens utmaningar och konkretisera sedan vad ni ska uppnå genom att dra nytta av data på ett bättre sätt. Formulera mål och planer för genomförande.

  • Samla all den data verksamheten behöver på ett och samma ställe. I det sammanhanget är en portal som gör det möjligt att dra nytta av den geografiska dimensionen av data (ett GIS) en strategiskt viktig resurs. Portalen gör det möjligt att förädla data till information och beslutsunderlag som alla berörda kan samverka kring.

  • Ordning och reda är en viktig grundförutsättning för att lyckas: Samordning av struktur, filformat och tjänstefiering av datakällorna gör att data blir tillgängligt och användbart.

  • Ge införandet av den nya komponenten i IT-miljön en kick-start genom att hitta ett break through-projekt, det vill säga en tillämpning som snabbt ger stor och tydlig nytta för många. Det är den bästa interna marknadsföringen och skapar både engagemang och efterfrågan på mer.

  • Kommunikation spelar en central roll i alla förändringsprocesser. Så kompromissa inte med den aktiviteten. Berätta vad som ska uppnås och informera alltid om framsteg längs vägen.

  • Dra nytta av det engagemang som de första tillämpningarna ger. Se till att verksamheten har det stöd den behöver och fånga upp de nya behov och idéer som finns. Nu när användningen växer och utvecklas är det mycket värdefullt att ha en vision och strategi att luta sig mot.

Holmen jobbar strategiskt med data och beslutsstöd

Sammanfattningsvis: Genom att jobba med hantering och förädling av data på ett strategiskt sätt kommer din organisation att ha alla möjligheter att fatta riktigt bra beslut. En av våra kunder som jobbar aktivt med data och beslutsstöd (och som jag har nöjet att jobba nära) är Holmen. Kolla in den här videon om deras resa:

Ladda ner white paper: Datadrivna insikter bäddar för lönsamhet och effektivitet

Om skribenten: Martin Forsslund - Utvecklar kunder och partners

Martin Forsslund jobbar med att skapa långsiktig framgång för Esri Sveriges kunder och partners. Sedan tidigare har Martin en lång yrkeserfarenhet inom verksamhetsutveckling, försörjningskedjor och IT-styrning.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev