Hur tar man sig an utmaningen att växa som företag och verksamhet i allmänhet? Och hur gör man det när utrymmet att göra det på (rent fysiskt alltså) är begränsat? Så här gjorde en av Esris globala flaggskeppskunder: Port of Rotterdam.

Hamnen i Rotterdam är en av världens största hamnar och omges åt alla håll av vatten eller stadsbebyggelse. De måste alltså hitta andra sätt att se på det här med tillväxt och antog därför en ny mission för verksamheten: Port of Rotterdam ska bli världens bästa hamn med fokus på effektivitet, säkerhet, ansvarstagande och hållbarhet.

I praktiken ställer det krav på organisationen att hitta nya vägar till optimering. Men hur gör man det i en verksamhet där många olika yrkesgrupper och roller – på fältet i hamnområdet, på kontoret och i sammanträdesrummet – använder olika informationskällor både i det dagliga arbetet och i strategiskt beslutsfattande?

Nytt i hamnens infrastruktur

Nyckeln till en lösning blev insikten om att hamnens befintliga infrastruktur bestående av vatten, vägar, räls och pipelines måste kompletteras med en femte komponent, nämligen information. Eller som Erwin Rademaker, Program Manager på Port of Rotterdam, säger:

Nothing in the port moves without information.

Som en konsekvens av detta har nu hamnen tillgång till en gemensam portal och plattform för att hantera, förädla och dela data och information. Organisationen har helt enkelt fått en digital kopia och gemensam lägesbild med kartstöd.

3 framgångsfaktorer för införande av portal

I det här videoklippet nämner Program Managern tre framgångsfaktorer i införandet av denna portal:

  • Var smart – Gör en omstart och ställ er själva grundläggande frågor som ”vad är vi?”,  ”varför finns vi till?” och slutligen ”vilken verksamhetsnytta ska vi uppnå?”.
  • Kompromissa inte med kvaliteten – I Port of Rotterdams fall innebar det bland annat att skapa en stabil teknisk treenighet bestående av SAP, Sharepoint och så Esris ArcGIS, och den geografiska dimensionen av data, som sammanlänkande nav.
  • Fokus på enkelhet – Verktyg och gränssnitt som är användarvänliga blir använda, och är därför en framgångsfaktor.

Det faktiska resultatet av att införa en portal med GIS-stöd blev en lång rad tillämpningar och beslutsstöd för olika användargrupper. I samma videoklipp visas också exempel på smarta digitala kartor för hamnens säljare, asset management, analys av trafikutveckling, och information om ljudnivåer och andra miljöaspekter.

IoT bidrar till gemensam lägesbild

Anledningen till att jag kom att tänka på Port of Rotterdam just nu var förresten att jag ramlade över en pressrelease där de berättar att de implementerar IoT som en del i sin gemensamma lägesbild. Esri är en av deras samarbetspartners i det arbetet.