Hur väl känner detaljhandeln sina kunder?

  • Myller av människor på gågata

Beslutsstöd

Hur väl känner detaljhandeln sina kunder?

Att verkligen se och känna sina kunder är en framgångsfaktor i alla branscher, men i detaljhandeln har det kanske en annan och mer personlig dimension. Data är en viktig resurs för att skapa kundinsikt. Och det gäller att hantera denna resurs varsamt och klokt med tanke på personlig integritet och sant kundfokus. Men också för att dra nytta av data för att utveckla sina kundrelationer och sin affär.

Inom detaljhandeln är datadriven kundinsikt en verkligt kritisk framgångsfaktor, som hjälper dig både att utveckla kunden genom hela köpresan och att spetsa ert erbjudande på marknaden. Förutom svar på mer uppenbara frågor som ”vilka butiker toppar försäljningen av vårt mer exklusiva sortiment” eller ”vilket geografiskt område har den största digitala försäljningen”, ger data med stöd av geografin värdefull kunskap inom strategiskt viktiga områden som:

Optimalt erbjudande på marknaden

Produkter och tjänster generera mängder av data idag när vi är ständigt uppkopplade och sensorer via IoT blir allt vanligare. Denna data är en guldgruva och källa till kunskap för den som ska utveckla sina produkter, sin service och sitt erbjudande.

Långsiktigt hållbar tillväxt

Tillväxt och marknadsutveckling handlar om så mycket mer än att öppna fler butiker eller etablera fler varumärken. Naturligtvis är det viktigt att använda data för att välja rätt läge för nästa butik. Men i sammanhanget är riktigt vassa beslutsunderlag också en förutsättning för att bättre förstå och hantera den pågående transformationen av branschen, till exempel hur e-handel och fysiska butiker förhåller sig till och påverkar varandra.

En ansvarsfull och klimatsmart affär

Hållbarhet och spårbarhet är en annan aspekt av detaljhandel där data gör skillnad.

När du använder din Nespresso-maskin nästa gång kan det vara intressant att veta att den geografiska dimensionen och GIS är en central del av Nespressos digitala transformation.

Geografisk information och kartor spelar stor roll i företagets arbete för en långsiktigt hållbar och ansvarsfull produkt genom hela försörjningskedjan. Kartor används både som beslutsunderlag, för att skapa en gemensam lägesbild i alla led från kaffeodlare till butik och för att kommunicera om hållbarhetsarbetet med sina kunder.

One-stop-shop för data

För att kunna dra nytta av värdefulla data – om exempelvis kunder, försäljning, konkurrenter, demografi, infrastruktur och aktivitet i digitala kanaler – behöver din verksamhet en ”one-stop-shop” där man hittar sina relevanta data och informationsprodukter. En modern GIS-portal är en sådan knutpunkt som dessutom drar nytta av styrkan i den geografiska dimensionen av data och dess förmåga att sammanlänka och skapa värde av data från olika källor.

Länktips:

Om skribenten: Sabrina Mecan - Säljansvarig

Sabrina Mecan vill skapa långsiktig framgång för Esri Sveriges kunder genom att utveckla företagens verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Sabrina har sedan tidigare en lång erfarenhet inom IT-branschen, bland annat med inriktning på just beslutsstöd och GIS.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev