Under den senaste veckan har jag och mina kollegor haft nöjet att träffa ett stort antal personer från detaljhandeln, som är nyfikna på hur geografisk information och kartor kan ge dem bättre beslutsunderlag. Det skedde under HUIs lansering av det nya webbaserade verktyget HUI Maps.

Det har aldrig varit viktigare för handeln att följa och analysera trender och utveckling, och att agera proaktivt på nya insikter. I det sammanhanget blir HUI Maps en värdefull resurs. Så här säger Michael Cronholm, ansvarig för HUI Maps på HUI Research:

Med hjälp av HUI Maps följer vi med i branschens digitalisering och samlar flera av HUIs databaser i ett kraftfullt och illustrativt arbetsverktyg som kommer att vara till stor hjälp för beslutsfattare i handeln.

HUI Maps utvecklas av Esri Sverige i samarbete med HUI Research. I samband med utvecklingen av verktyget inleder HUI och Esri ett samarbete kring gemensamma tjänster riktade till detaljister, fastighetsbolag, kommuner och andra aktörer kopplade till detaljhandeln.

Innehåll och funktionalitet

HUI Maps är abonnemangsbaserat och erbjuder inledningsvis handelsrelaterade data om Sveriges butiker, stadskärnor, köpcentrum, handelsområden, kommuner och län. Utöver detta är bland annat demografiska data tillgängliga. Användare kan även beställa skräddarsydda data och addera egna data i verktyget. Mer information om innehåll och funktionalitet finns här.

Läs mer på hui.se: Nytt verktyg från HUI sätter detaljhandeln på kartan