Optimera transport och logistik med stöd av smarta kartor

  • Pusselbitar karta, tid och pengar

Beslutsstöd

Optimera transport och logistik med stöd av smarta kartor

Slutkunden av idag är välinformerad och förväntar sig service och leverans på en helt ny nivå. Det innebär att kraven på alla delar av försörjningskedjan blir högre, vilket i sin tur gör att transport- och logistiksektorn blir alltmer pressad. Därför är det viktigare än någonsin att ha de verktyg som behövs för att optimera verksamhetens processer och minimera risk.

Logistikföretag har därför mycket att vinna på att använda data och geografiska information på ett strukturerat och medvetet sätt. Det skapar en gemensam lägesbild där smarta kartor ger förutsättningar att optimera:

  • Rutter och körtidsområden
  • Utnyttjande av fordonsflottan
  • Lagernivåer och utnyttjande av lagerutrymme
  • Servicenivåer

På så sätt kan logistik och transporter fungera så friktionsfritt som möjligt, vilket ger nöjda kunder i alla led.

Kartvisualisering för optimering av servicenivåer

[Se större karta]

Exempel på gemensam lägesbild

Det här är ett exempel på en karta som hjälper till med just det. Kartan är resultatet av data från flera olika källor och ger i det här fallet en gemensam lägesbild som visar:

  • Verksamhetens lagerplatser (gul triangel)
  • Verksamhetens försäljnings- och serviceställen (blå prick)
  • Körtidsområden á 15, 30 och 45 minuter från respektive lagerplats (fält i olika lila toner)
  • Status i vägnätet i realtid (fyra statusnivåer från fritt flöde till totalt stopp markerat med olika färger, från grönt till rött)
  • Varning för leveransproblem till försäljnings- och serviceställen som är markerade med röd prick

Länktips:

Om skribenten: Sabrina Mecan - Säljansvarig

Sabrina Mecan vill skapa långsiktig framgång för Esri Sveriges kunder genom att utveckla företagens verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Sabrina har sedan tidigare en lång erfarenhet inom IT-branschen, bland annat med inriktning på just beslutsstöd och GIS.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev