En organisation inom bygg- och anläggningsbranschen genererar massor av data genom många faser och processer. Genom att hantera relevanta data i ett sömlöst flöde – från projektutveckling via byggnation till förvaltning – och förädla den till information får hela verksamheten en gemensam lägesbild, som bäddar för reella konkurrensfördelar.

Med ett GIS (geografiskt informationssystem) drar din verksamhet nytta av den geografiska dimensionens förmåga att sammanlänka data om till exempel demografi, marknadspriser, detaljplan, befintliga byggnader, tillgänglig mark och infrastruktur. Kraften i smarta kartor, geografisk information och analys stärker verkligen er besluts- och samarbetsförmåga både strategiskt och operativt.

Exempel på nyttor

Det ger bygg- och anläggningsföretag koll på läget och fördelar som:

  • Förbättrad samverkan
  • Ökad produktivitet för mobil personal på byggarbetsplatsen
  • Effektiviserad asset management, vilket lägger grunden till bättre service och högre kundnöjdhet
  • Optimerad hantering av stora kontrakt och projekt

Värdet i siffror

Några exempel på konkreta, kvantitativa värden hämtade från en av Esris bygg- och anläggningskunder är:

  • 60 % produktivitetsökning för en veckas datainsamling med fält-appar med kartstöd
  • Miljöhandläggare sparar 18 timmars jobb per vecka med stöd av webb-app för datahantering
  • Märkbart kortare svarstider från kontaktcenter på förfrågningar om underhåll

Och den komponent i organisationens IT-miljö som möjliggör detta är alltså en portal som hanterar geografiska data och information.

Länktips: