I digitaliseringens tidevarv genereras stora mängder data. Tekniken är nu dessutom mogen att ta hand om denna data och omvandla den till verkligt värde och verksamhetsnytta. Möjligheterna är många och det gäller att navigera rätt bland alla möjligheter som finns.

Ett modernt GIS – som vårt ArcGIS – är ett komplement till IT-miljön som tillför förmågan att sammanlänka data från olika källor, förädla den till informationsprodukter och göra dem tillgängliga i behovsanpassade webbgränssnitt och appar.

Processer och verksamhetsnytta i centrum

Att införa ett nytt gemensamt IT-stöd är ett stort – och i sina bästa stunder verksamhetsutvecklande – projekt. Här är fyra råd som hjälper dig som verkar i byggbranschen att lyckas och få så stor utväxling som möjligt på införandet av ett GIS:

  1. Fokusera på verksamhetsnyttan: Gå inte i fällan att göra en teknisk kravspec, utan att först ha tittat på huvudprocesserna och vilket värde som ska uppnås.
  2. Välj ett hanterbart scoop: Det är klokt att identifiera fokuserade tillämpningar som snabbt ger stor positiv effekt för många i verksamheten. I byggbranschen kan jag tänka mig att det många gånger landar i något som har med mobil datahantering att göra. Eller kanske ett beslutsstöd för projektutvecklingsfasen.
  3. Satsa på en portallösning: En portal är en samlingspunkt som IT-mässigt knyter samman människor, data och funktion. GIS är en portal som möjliggör ett den här typen av sömlöst flöde av data och information. Den portalcentriska strategin gör det ju dessutom möjligt att låta användningen växa och breddas.
  4. Bra grundarbete lönar sig: Ordning och reda på data är helt kritiskt för att lyckas. Börja med att inventera vilka data som är relevanta för er, skapa en enhetlig informationsstruktur och tjänstefiera värdefulla datakällor.

Kartlägg värdet av data

Vi på Esri Sverige erbjuder en workshop där vi under en dag tillsammans kartlägger och dokumenterar värdet av att bli en datadriven organisation med stöd av GIS för just er verksamhet och affär.

Länktips:

Ladda ner white paper: Datadrivna insikter bäddar för lönsamhet och effektivitet

Om skribenten: Johan Hansson - Key Account Manager

I sin roll som Key Account Manager på Esri Sverige hjälper Johan Hansson företag att utveckla sitt verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Johan har sedan tidigare en lång erfarenhet av IT-branschen, bland annat med inriktning på beslutsstöd.

Relaterade inlägg