Idag kan det bli kostsamt att lita för mycket på magkänslan i sitt beslutsfattande. Vi verkar i en komplex värld där felaktiga beslut snabbt straffar sig dubbelt upp, då det både innebär en missad möjlighet till framgång och onödiga risker och kostnader. Det finns därför all anledning att rusta sin organisation att fatta välgrundade, faktabaserade beslut – strategiskt, taktiskt och operativt.

Nyckeln till att lyckas med det är att bli en datadriven organisation.

I digitaliseringens spår finns mängder av värdefulla data och alla möjligheter att omvandla dem till beslutsunderlag som bäddar för verksamhetsnytta och affärsvärde.

Det här är några råd på vägen:

1. Se data som en strategiskt viktig resurs

Resan börjar med insikten om den underutnyttjade potential som finns i data. Kartlägg vilka data som är viktiga för att skapa de beslutsunderlag din organisation behöver. Säkerställ sedan att dessa data är tillgängliga där de behövs på ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt.

2. Säkerställ förmågan att omvandla data till värde

För att lyckas med den här omvandlingen måste både organisationen som helhet och dess medarbetare ha förmågan att omvandla data till verksamhetsnytta. I praktiken handlar det om att utveckla och anpassa den kompetens, de processer och det IT-stöd som krävs för att verkligen bli en datadriven organisation.

3. Dra nytta av den geografiska dimensionen av data

Faktum är att riktigt vassa beslutsunderlag förutsätter att komplexa datamängder – ofta hämtade från olika datakällor – hanteras, förädlas och visualiseras på ett lättillgängligt sätt. I geografisk analys används positionen som en sammanlänkande egenskap, som gör det möjligt att tydliggöra samband och mönster på ett nytt sätt. Det brukar kallas ”location intelligence” och ger märkbara konkurrensfördelar.

4. Upptäck smarta kartor som beslutsstöd

Digitala kartor där komplexa datamängder och analysresultat visualiseras blir kvalificerade beslutsunderlag som gör skillnad. Den som utforskar de möjligheter som finns kommer att märka att man får ut så väldigt mycket mer än prickar på en karta. Med stöd av den geografiska dimensionen får din organisation chansen att se på sin verksamhet med helt nya ögon.

Länktips: