Har din organisation det som krävs för en effektiv försörjningskedja?

  • Effektivitet i försörjningskedjan

Data

Har din organisation det som krävs för en effektiv försörjningskedja?

Mycket ska gå rätt på vägen från produktion till slutkund. Försörjningskedjan blir dessutom alltmer komplex och pressad. För att möta kundernas förväntan på leverans och service gäller det därför att säkerställa att komponenter, resurser och maskiner för tillverkning finns tillgängliga och fungerar på rätt plats vid rätt tidpunkt. Samtidigt som transport och logistik naturligtvis ska fungera optimalt.

I din organisation finns ett antal verksamhetssystem och databaser med massor av värdefulla data – om produktion, lager, leveranser, serviceärenden, resurser, leverantörer, kunder och så vidare. All denna data bara väntar på att omvandlas till viktig information och kunskap, som bäddar för beslut, processer och aktiv handling som gör skillnad.

Data är med andra ord en nyckelfaktor för att säkerställa en långsiktigt framgångsrik affär. Det finns ett par övergripande utmaningar som din organisation behöver hantera för att fullt ut kunna dra nytta av sina data.

Sammanlänka data med GIS

Utmaning nummer ett är nästan alltid att organisationens data finns i separata system och stuprör som inte kan ”prata” med varandra. Därmed är vägen från data till reellt värde ganska lång och snårig. Ett GIS (geografiskt informationssystem) är en kugge i IT-miljön som bidrar med den geografiska dimensionen av data och därmed förmågan att sammanlänka data från olika källor, både interna och externa.

Smarta kartor tydliggör komplexa samband

Utmaning nummer två ligger i att förädla datamängderna till överskådliga beslutsunderlag. Geografisk analys är en av GIS:ets absoluta styrkor. Analysresultatet visualiseras på smarta kartor där nya samband och mönster vaskas fram i de mest komplexa datamängder. En GIS-portal gör sedan behovs- och rollanpassade beslutsunderlag och gränssnitt tillgängliga för alla. I realtid om så önskas. Och självklart mobilt när verksamhetens arbetsflöden kräver det.

Agera snabbt och proaktivt med gemensam lägesbild

En gemensam lägesbild med kartstöd ger din organisation de bästa förutsättningar att stötta både supply chain och asset management för att säkra effektivitet och lönsamhet. Det innebär att verksamheten kan vara så proaktiv som krävs för att slippa kostsamma ”brandkårsutryckningar”, men att den också har tillgång till den information som behövs för att agera optimalt på de händelser och incidenter som trots allt inträffar.

Om skribenten: Andreas Hane - Key Account Manager

I sin roll som Key Account Manager på Esri Sverige hjälper Andreas Hane företag att utveckla sitt verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Bland de kunder som han har ansvar för finns bland annat företag inom tillverkande industri. Andreas har sedan tidigare en lång erfarenhet av IT-branschen, både som affärsutvecklare och produktägare.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev