Så bygger din organisation analysmuskler

  • Affärskvinna framför griffeltavla med ritade muskler

Samverkan

Så bygger din organisation analysmuskler

En konsekvens av digitaliseringsvågen är de makalösa mängder data som genereras via både befintliga och nya datakällor. Det innebär att den organisation som skaffar sig förutsättningar att fullt ut omvandla data till värde får märkbara konkurrensfördelar. Medan de företag som inte tar sig an denna utmaning hamnar på efterkälken.

För att lyckas gäller det att sammanlänka data från rätt datakällor och förädla dem till tydliga beslutsunderlag. Dra nytta av det faktum att den mänskliga hjärnan snabbt urskiljer visuella mönster.

Visualiseringar av data och analysresultat på smarta kartor har just den där avgörande förmågan att lyfta fram viktiga och nya samband ur de mest komplexa datamängder.

Ge din organisation chansen att utnyttja den möjligheten.

Tankearbete om data ger resultat

Det här är några frågeställningar som hjälper er att börja bygga de analysmuskler som krävs för att få utväxling på kraften i värdefulla data. Ta er tid att göra det här tankearbetet, det kommer att löna sig:

  • Vilka insikter behöver din organisation strategiskt och operativt? Vad behöver ni veta om nuläget och om framtiden för att fatta de beslut som krävs? Utgå alltid från verksamhetsnytta och affärsmål.

  • Vilka data är relevanta för att ge de svar och beslutsunderlag organisationen behöver? Var finns de? Tänk på att inventera både interna och externa datakällor.

  • Hur är det med ordning och reda i datamängderna – har ni koll på det? De flesta organisationer har ett snårigt arv att förvalta på den fronten. Så det gäller att tvätta relevanta data. Tjänstefiering av datakällorna gör också sedan data tillgängligt.

  • Har vår IT-miljö det som krävs? Nyckeln ligger i ett IT-stöd med förmågan att sammanlänka data från olika källor och förädla den till en gemensam lägesbild, som tillgängliggörs när och där den behövs. Tillgänglighet borgar för att insikter omvandlas till strategier och praktisk handling – och det är ju strängt taget målet med allt.

  • Har verksamheten tillgång till de metoder och verktyg som krävs för riktigt vass analys och visualisering? Genom att anamma kraftfull visualisering av data och analyser kommer din organisation som helhet att ta sin besluts- och handlingsförmåga till en helt ny nivå.

Kraften i den geografiska dimensionen av data

Ett GIS (geografiska informationssystem) är en komponent i organisationens IT-miljö som är betydelsefull för möjligheterna att bygga rätt analysmuskler. Möjligheten stavas ”geografisk analys”. GIS:et som helhet är kort sagt en plattform och portal som använder den geografiska dimensionen för att hantera, sammanlänka, visualisera och dela data och analysresultat.

Länktips:

Om skribenten: Martin Forsslund - Utvecklar kunder och partners

Martin Forsslund jobbar med att skapa långsiktig framgång för Esri Sveriges kunder och partners. Sedan tidigare har Martin en lång yrkeserfarenhet inom verksamhetsutveckling, försörjningskedjor och IT-styrning.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev