Så bygger din organisation analysmuskler

  • Affärskvinna framför griffeltavla med ritade muskler

Samverkan

Så bygger din organisation analysmuskler

En konsekvens av digitaliseringsvågen är de makalösa mängder data som genereras via både befintliga och nya datakällor. Det innebär att den organisation som skaffar sig förutsättningar att fullt ut omvandla data till värde får märkbara konkurrensfördelar. Medan de företag som inte tar sig an denna utmaning hamnar på efterkälken.

För att lyckas gäller det att sammanlänka data från rätt datakällor och förädla dem till tydliga beslutsunderlag. Dra nytta av det faktum att den mänskliga hjärnan snabbt urskiljer visuella mönster.

Visualiseringar av data och analysresultat på smarta kartor har just den där avgörande förmågan att lyfta fram viktiga och nya samband ur de mest komplexa datamängder.

Ge din organisation chansen att utnyttja den möjligheten.

Tankearbete om data ger resultat

Det här är några frågeställningar som hjälper er att börja bygga de analysmuskler som krävs för att få utväxling på kraften i värdefulla data. Ta er tid att göra det här tankearbetet, det kommer att löna sig:

  • Allt börjar med synen på data som strategiskt viktig resurs. Att veta vilka data som är viktiga i just din verksamhet och hantera dem strukturerat och metodiskt är helt centralt. För ju fler relevanta och kvalitetssäkrade data AI-modellerna matas med, desto bättre blir resultatet.

  • Välj redan i ett tidigt skede en plattform som gör data tillgängligt, har verktygen för att förädla dem och gör analysresultat, visualiseringar och informationsprodukter tillgängliga. En portal-GIS har förmågan att göra det i ett sömlöst flöde.

  • Använd det resultat ett AI ger för att agera. Först då får det ett verkligt värde. Smarta kartor visualiserar stora dataset på ett sätt som avslöjar samband och mönster i de mest komplexa datamängder. Det här webbinaret förklarar hur den aspekten av GIS funkar.

Kraften i den geografiska dimensionen av data

Ett GIS (geografiska informationssystem) är en komponent i organisationens IT-miljö som är betydelsefull för möjligheterna att bygga rätt analysmuskler. Möjligheten stavas ”geografisk analys”. GIS:et som helhet är kort sagt en plattform och portal som använder den geografiska dimensionen för att hantera, sammanlänka, visualisera och dela data och analysresultat.

Länktips:

Om skribenten: Martin Forsslund - Utvecklar kunder och partners

Martin Forsslund jobbar med att skapa långsiktig framgång för Esri Sveriges kunder och partners. Sedan tidigare har Martin en lång yrkeserfarenhet inom verksamhetsutveckling, försörjningskedjor och IT-styrning.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev