Det här med att förhålla sig till förändring är inte lätt. För den som på ett eller annat sätt har ett ansvar för en verksamhets försörjningskedja är det en nödvändighet att ta den utmaningen på allvar. Förutsättningarna för en optimal supply chain förändras i snabb takt, och i mångt och mycket är det digitaliseringen av allt och alla som driver utvecklingen.

Den digitala transformationen bidrar starkt till att både kunders köpmönster och deras förväntningar på service, produkter och leverans ser helt annorlunda ut idag. ”Allt” ska var tillgängligt när- och hursomhelst. Detta ställer förstås helt nya krav på försörjningskedjan och hur den måste hanteras för fortsatt framgång.

Paradoxalt nog ger också den tekniska och digitala utvecklingen nya möjligheter att möta dessa krav. Moderniseringen av supply chain handlar på många sätt om att använda relevant teknologi för att omsätta affärsmål till faktisk handling och därmed verksamhetsutveckling.

IT-stöd som ger konkurrensfördelar

För supply chain innebär det i praktiken att använda teknik som:

  • skapar en digital kopia av försörjningskedjan
  • möjliggör transparens och spårbarhet
  • tillgängliggör kraftfull analys i behovsanpassade gränssnitt för beslutsstöd

GIS (geografiska informationssystem) är ett IT-stöd som bidrar till detta genom att tillföra koll på läget i hela kedjan – från råvara och tillverkning via distribution till kund. Naturligtvis i realtid när så behövs. GIS:et omvandlar data från olika källor till intuitiva visualiseringar av situationer och scenarier i form av smarta kartor.

Figur workflow gemensam lägesbild

Bli digital, smart och optimal

Grunden till att lyckas ligger i att dra nytta av data i hela försörjningskedjan. Figuren ovan visar hur och varför data gör din supply chain till en digital, smart och optimal pulsåder i verksamheten.

Länktips: