Spåra kemikalier med stöd av karta

  • Spåra kemikalier med GIS

Beslutsstöd

Spåra kemikalier med stöd av karta

Har du full koll på vilka kemikalier som ingår i er produktionskedjan? Med ett digitalt kartstöd kan du i detalj följa var alla kemikalier i en supply chain kommer ifrån och var de tar vägen. Det gör det möjligt att säkerställa att hela produktionskedjan hanteras klimatsäkert och korrekt, till glädje för såväl människa som djur och natur.

Vi är omgivna av kemikalier. De finns i kläderna vi bär, i våra hygienprodukter, i vår mat och våra matförpackningar, i och på våra möbler och prylar, bara för att ge några exempel. Och någonstans vid ett eller flera tillfällen har kemikalierna tillförts, längs en produktionskedja inom tillverkningsindustrin.

Det finns idag en mängd lagar och regler som industrin behöver leva upp till rörande hantering av kemikalier: lagar och regler som skiljer sig mellan nationer, EU och andra samarbeten inom och mellan länder.

Samtidigt ökar kraven på hållbarhet, såväl ur miljösynpunkt som med hänsyn till personal och social trygghet, och det måste också kunna spåras.

Kartstöd ger spårbarhet

För att kunna garantera att kemikalier används på tänkt sätt, i rätt mängd och hanteras säkert för både människor och miljö, krävs möjlighet att kunna spåra all information om alla kemikalier i alla lägen. Och det är här det digitala kartstödet kommer in.

Ett geografiskt informationssystem (GIS) är just ett digitalt kartstöd. En av systemets styrkor är att det kan hantera alla datatyper du kan tänka dig och automatisera hanteringen av de stora mängderna data och information, som ju blir följden av att kemikaliernas resa behöver registreras och följas i detalj.

Så blir en kemikalie spårbar i ett GIS

Kemikaliernas hela resa igenom regioner, länder eller världen kan dessutom visualiseras på en karta. Det ger en oöverträffad översikt över vad kemikalierna befinner sig i varje givet steg.

Hur kan det här funka, undrar du kanske? Hur får man in en kemikalie i ett digitalt kartstöd? Jo, en kemikalie är varken mer eller mindre än en mängd med information, eller informationsobjekt, i IT-världen och allt sådant kan skrivas in i, skickas till eller flödas in ett digitalt system som ett GIS är. När datan väl finns på plats hänger den automatiskt med vidare i GIS:et, och blir på så vis spårbar. Datan kan då även analyseras och visualiseras.

De förteckningar din organisation redan har över alla kemiska produkter som används i era produkter och processer är till exempel ett högst relevant dataunderlag att koppla till ett GIS.

 Läs gärna mer om hur GIS kan bidra till en hållbar industri.

Ladda ner eBok om hur datadrivna insikter kan bidra till smartare och grönare verksamheter

Om skribenten: Göran Pettersson - Director Services

Göran Pettersson arbetar för att Esri Sveriges kunder får ut mesta möjliga värde av sin GIS-investering, inte minst hur kunderna kan bidra till hållbarhet med hjälp av GIS. Stort fokus läggs på att förstå kundernas behov och matcha det med verktygen som finns i ArcGIS-plattformen.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev