Framgångsrik projektutveckling innebär många och viktiga beslut, som i slutänden är helt avgörande för fastighetsprojektet långsiktiga lönsamhet. Data och information är idag tillgängligt i en omfattning som är svår att överblicka. Ett gemensamt gränssnitt som visualiserar både enskilda dataset och sammanlänkar data från olika källor bäddar därmed för de välgrundade beslut som krävs.

Geografisk information och analys adderar värde till både data och beslutsunderlag. Samband i stora och komplexa datamängder blir helt enkelt så mycket mer tydliga när data visualiseras i kartform, än om de visas i tabeller och diagram.

Det här är några exempel på kartor som tydliggör svaret på några av projektutvecklarens frågor:

Var finns målgruppen?

I detta exempel ställs koncentrationer av två olika målgrupper mot varandra. Visualiseringen ger en överblick som kan vara avgörande vid beslut om rätt plats för nybyggnation av en viss typ av bostadsrätter. (Teckenförklaring: Lila färg står för förekomst av barnfamiljer och grönt visar var det finns pensionärer.)

Visualisering jämförelse målgrupp

Var finns rätt betalningsvilja?

Den här visualiseringen av kvadratmeterpriset på bostadsrätter ger underlag för beslut om både optimal kostnadsbild för projektet och prissättning av de färdiga objekten. (Teckenförklaring: Skalan går från blått som står för lägsta pris till rött som visar högsta pris för befintliga bostadsrätter.)

Projektutveckling visualisering av kvadratmeterpriser

Hur tillgänglig är viktiga platser?

Olika målgrupper värderar närhet till olika POI (point of interest). Här markeras områden där människor kan ta sig till en tunnelbanestation på 5 minuter med mellanblått på kartan.

Visualisering av närhet till service