En digitalisering av processen för mobil hantering av data och information är exempel på verksamhetsutveckling som företag i bygg- och anläggningsbranschen snabbt får utväxling på. Den geografiska dimensionen är helt naturligt en högst relevant aspekt av datahantering ”på fältet”. Därför har du mycket att vinna på att titta närmare på vad mobilitet med stöd av en GIS-portal och dess mobila appar kan göra för din organisation.

En verksamhet inom bygg och anläggning har en stor andel personal – både egen och från entreprenörer – i arbete på själva byggarbetsplatsen och på väg till eller från den. De är alla beroende av aktuell och tillförlitlig information för att kunna göra ett bra jobb. Därför finns ett stort värde, inte minst i form av ökad effektivitet, kvalitet och säkerhet, i att införa ett sömlöst digitalt flöde av data.

Effekten är så stor att Esris bygg- och anläggningskunder faktiskt vittnar om upp till 60 %-iga produktivitetsökningar för en veckas datainsamling med fält-appar med kartstöd.

Sömlöst flöde av data med portal

I vår GIS-plattform ArcGIS finns ett helt ekosystem av appar att använda i en vanlig surfplatta eller smartphone ute på, eller i anslutning till, byggarbetsplatsen för att:

  • Samla in data
  • Planera
  • Samverka
  • Navigera
  • Konsumera data och informationsprodukter

Eftersom alla delar av processen hänger ihop har alla berörda – i fält och på kontoret – tillgång till samma data och information, även i realtid om så behövs. Det är en av styrkorna med en portallösning.

Länktips:

Ladda ner webbinar: Appar för mobil datahantering i fält