GIS är IT som tar risker och hot på allvar

  • Mötesrum med dashboard på väggen

Samverkan

GIS är IT som tar risker och hot på allvar

Idag måste alla företag förhålla sig till en alltmer föränderlig och riskfylld omvärld. Det är helt enkelt viktigare än någonsin att vara rustad att förutse och hantera hot, risker och kriser som påverkar affären – oavsett om det handlar om naturkatastrofer och mänsklig konflikt eller leveranssäkerhet och hot på marknaden.

Data är en viktig resurs för effektiv risk- och krishantering. För att dra nytta av den behöver din organisation ett gemensamt ramverk som snabbt förser alla berörda med verksamhetskritiska analyser och information.

Det är inte längre hållbart att förlita sig på data i kalkylark – eller för den delen i databaser i separata ”stuprör” – och kriskommunikation via mail.

Funktion för effektiv riskhantering

Geografisk information och smarta kartor gör det möjligt att hantera indikatorer på risker och hot, både för att proaktivt förebygga och när det värsta trots allt händer. Ett GIS (geografiskt informationssystem) ger i sammanhanget värdefulla fördelar som:

  • En portal som hanterar ett sömlöst flöde av relevanta data från olika datakällor
  • Kraftfulla analyser, där komplexa datamängder sammanlänkas och förädlas till beslutsunderlag
  • Visualiseringar som tydliggör signaler och samband i data- och informationsbruset på ett unikt sätt
  • Automatiserade dashboards och varningar som tillgängliggör viktig information när och där det behövs
  • En motor som tar hand om och omvandlar även realtidsdata, sensordata, data från drönare och AI till värde
  • Ett brett ekosystem av appar för mobil hantering av data, information och smarta kartor i fält

Länktips:

Om skribenten: Andreas Hane - Key Account Manager

I sin roll som Key Account Manager på Esri Sverige hjälper Andreas Hane företag att utveckla sitt verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Bland de kunder som han har ansvar för finns bland annat företag inom tillverkande industri. Andreas har sedan tidigare en lång erfarenhet av IT-branschen, både som affärsutvecklare och produktägare.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev