Business Sweden, Sveriges Export och Investeringsråd, har ett statligt uppdrag att bland annat öka och underlätta för utländska företags investeringar i Sverige. I praktiken innebär det att de jobbar både proaktivt med marknadsföring av Sverige och de affärsmöjligheter som finns här och med rådgivning och stöd 1:1 för att underlätta internationella aktörers etablering och expansion i Sverige. Organisationen hade letat efter ett kartverktyg som uppfyllde deras behov ett tag när de hittade GIS, Esri Sverige och ArcGIS.

– Egentligen är det ju lite konstigt att vi inte redan använde kartverktyg eftersom vi jobbar med att främja etableringar till en plats, konstaterar Anna Hammarberg, senior investeringsrådgivare på Business Sweden.

Behov och användning

Berätta lite mer om hur era behov såg ut från början!
Vi såg att vi behövde ett digitalt verktyg för att visualisera information om Sverige och presentera det på ett attraktivt sätt. Det tydligaste behovet vi såg var inom ”site selection” där vi hjälper företagen att hitta och utvärdera rätt läge för större etableringar inom till exempel tillverkning, data centers och detaljhandel, och vi började leta efter ett kartverktyg. Önskemålen var ganska basala från början. Det handlade mest om att placera ledig markyta och fastigheter på kartan. Men i takt med att vi upptäcker hur mycket man kan göra med GIS blir våra kartor allt smartare och visar kombinationer av data inom fler områden.

Hur används ert kartverktyg idag? Och av vem?
Internt använder våra investeringsrådgivare verktyget i kontakten med de utländska aktörer som utvärderar affärsmöjligheter i Sverige, och kan leverera skräddasydda informationsunderlag med en kartkomponent.

Publikt på vår hemsida finns också interaktiva kartor där aktörer självständigt kan börja titta på möjligheter och förutsättningar per bransch. Ett exempel på en sådan karta finns i en dashboard som visar plats för och information om alla tillverkningsenheter i Sverige. Ytterligare ett exempel för samma bransch är en Story Map med information om enheter sorterad och navigeringsbar per sektor.

Story Map från Business Sweden

Vilket värde har ni fått ut av verktyget hittills?

Marknadsföringsmässigt har vi fått ett sätt att attraktivt visualisera data och presentera svenska affärsmöjligheter. Vi vet att de digitala kartorna på hemsidan generar leads.

Och i kunddialogerna kan vi enklare och snabbare leverera underlag för att underlätta för företagens beslutsprocesser, och har på så sätt kunnat effektivisera processen från kvalificerat lead till faktisk etablering i Sverige.

Råd till organisationer som vill komma igång

Vilken kompetens är värdefull när en organisation ska driva användningen och nytta av ett sådant här kartverktyg?
Vi hade ingen GIS-kompetens alls när vi satte igång. Alla investeringsrådgivare har fått en grundläggande utbildning i ArcGIS i workshop-form. En av dem fick rollen som intern administratör i systemet och har också gått en av era schemalagda kurser i ArcGIS.

Jag skulle säga att för att göra den här resan behöver man sätta en tydlig plan för vad man vill uppnå och hur verktyget kan stödja och effektivisera affärsprocesserna. Även vara flexibel och agera på nya idéer under resans gång. Det behövs också en drivande person som är analytiskt lagd, intresserad av research och drivs av att sammanställa och visualisera data på nya sätt.

Har du något råd till andra organisationer som ska börja jobba med GIS?
Om man ska göra det riktigt bra måste man avsätta resurser. Visst kan man köpa kompetens för viss utveckling och det gör vi i form av era konsulter. Men för att få riktig utväxling krävs att man bygger kompetens internt och att de egna medarbetarna får tid att faktiskt göra det som krävs i sina olika roller. I vårt fall har vi också haft turen att ha en medarbetare som är intresserad av att ta sig an uppgiften som ”superuser” och utvecklare av kartorna, tycker arbetet är roligt och dessutom är väldigt duktig på det, avslutar Anna och vi tackar för pratstunden.

Ladda ner eBok: Datadrivna insikter med geografisk data och analys