Vi lever i en komplex tid med snabb förändringstakt och högt tempo i den dagliga verksamheten. Det ställer stora krav på en organisations förmåga att fatta välgrundade beslut – i stort och smått – och sedan agera vid rätt tidpunkt. En avgörande orsak till den här utvecklingen är naturligtvis digitaliseringen av organisationer och samhälle. Men samtidigt som digital transformation medför stora utmaningar skapar den förstås också oändliga möjligheter.

Vår digitaliserade värld genererar massor av data som kan och bör användas för att stötta och stärka processer och arbetsflöden. Allt har ett läge, så därför har den som drar nytta av den geografiska dimensionen av data en stor fördel. En GIS-portal gör det möjligt att hantera, förädla och konsumera data helt sömlöst, och i realtid, i hela arbetsflödet. Det spelar ingen roll om användaren finns mobilt på fältet, på kontoret eller i sammanträdesrummet – alla har tillgång till samma kvalitetssäkrade data, information och beslutsunderlag.

Användarmönster i GIS

Grafiken ovan ger en överblick över nyttan i olika delar av ett arbetsflöde. Klicka här för grafiken i läsbart format.

Styrkan i geografisk information och analys

Det är verkligen en oerhörd kraft i att på det sättet kunna sätta en gemensam lägesbild i händerna på verksamheten:

Geografisk analys mejslar fram komplexa samband och mönster ur stora datamängder, och ett kraftfullt kartstöd visualiserar resultatet på ett tydligt och lättillgängligt sätt.

Kika gärna på den här korta demon som visar hur den här typen av dataflöde används i riskhantering. Det ger en aha-upplevelse!

Tempo viktigt i förändring med ny teknik

Tekniken är verkligen redo att lösa utmaningen med att hantera och förädla data på ett smartare sätt. Men gå inte i fällan att starta stora, långdragna IT-projekt. Med tanke på dagens utvecklingstakt gäller det att ha en tydlig målsättning och vision. Genomför sedan faktisk förändring i form av mindre projekt som innebär snabbt och märkbar förbättring för många. En tumregel är att om införandet av ny teknik tar mer än 12 månader så har du valt fel teknik…