Bana väg för en försörjningskedja som möter kundernas behov

  • Digital kund med smartphone och två dataskärmar i bakgrunden

Beslutsstöd

Bana väg för en försörjningskedja som möter kundernas behov

Lite tillspetsat förväntar sig kunder av idag att vad som helst är tillgängligt när, var och hur som helst. Det innebär att den som är ansvarig för företagets supply chain måste ha förutsättningar och verktyg för att förutse vilken mix av produkter som ska vara tillgänglig när och där kundens behov uppstår.

I praktiken innebär det att företag som håller fast vid gårdagens metoder för planering av produktion och leverans av sina produkter riskerar att hamna på efterkälken. Omvänt så har den framsynta organisationen, som hittar sätt att dra nytta av data för att utveckla och driva ­­sin affär, stora konkurrensfördelar.

Förutse efterfrågan med stöd av data

Data är helt enkelt en strategiskt viktig resurs som möjliggör optimering av försörjningskedjan eftersom man har förmågan att förutse:

  • Vad kunderna kommer att efterfråga
  • När efterfrågan kommer att uppstå
  • Var efterfrågan kommer att finnas
  • Och i vilken kanal

Sammanlänka data från olika källor

Ett GIS och geografin sammanlänkar data från olika källor – oavsett om det handlar om traditionella databaser och kalkylark eller IoT och AI.

De mest komplexa samband blir tydliga när data och analysresultat visualiseras på kartor, vilket gör det möjligt att överbrygga gapet mellan prognoser för supply chain och kundernas efterfrågan.

Planera med precision

Ta tre steg för att skapa förutsättningar för optimala service- och lagernivåer och därmed maximalt utfall:

  1. Använd realtidsdata om händelser och beteenden i hela försörjningskedjan i kombination med data från era verksamhetssystem och data om omvärldsfaktorer om exempelvis väder, infrastruktur och demografi.
  2. Förädla dessa data till smarta beslutsunderlag, gärna med en kartkomponent.
  3. Dela och samverka kring denna gemensamma lägesbild, så blir det möjligt att planera allt från produktion och lager till distribution och leverans med den precision som krävs.

Länktips:

Om skribenten: Andreas Hane - Key Account Manager

I sin roll som Key Account Manager på Esri Sverige hjälper Andreas Hane företag att utveckla sitt verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Bland de kunder som han har ansvar för finns bland annat företag inom tillverkande industri. Andreas har sedan tidigare en lång erfarenhet av IT-branschen, både som affärsutvecklare och produktägare.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev