Kundinsikt genomsyrar alla delar av varje framgångsrikt företag

  • Profil med glödlampa

Beslutsstöd

Kundinsikt genomsyrar alla delar av varje framgångsrikt företag

Verklig kundinsikt är en kritisk framgångsfaktor i de flesta branscher. Som tur är finns idag alla möjligheter att säkerställa att organisationen har den information som behövs. Sedan gäller det att låta denna kunskap genomsyra diskussioner och beslut i hela organisationen. Glöm inte att företag som lyckas tenderar att göra något lite annorlunda.

I grunden handlar det om att dra nytta av data för att skapa värdefulla underlag för insikt och beslut i värdekedjans alla delar. Missa inte den geografiska dimensionen av data, som möjliggör kraftfulla beslutsunderlag som avslöjar nya mönster och samband som hjälper organisationen att se kunden och dess behov med nya ögon genom hela kedjan. Här är några exempel:

Produktutveckling och tillverkning

Historiskt har företag utvecklat och tillverkat produkter som de har förlorat kontakten med så snart produkterna lämnat fabriken. Dagens teknik ger helt andra möjligheter och IoT-sensorer är ett tydligt exempel på det. Genom att montera in sensorer i sina produkter bibehåller tillverkaren kontakten med dem och skapar sig fördelen av att samla in data om hur, var och när de används. I ett GIS kan denna data sedan kombineras med andra data – till exempel om väder, trafik eller miljö – för att skapa nya, förbättrade eller kompletterande produkter och erbjudanden.

Råvaruförsörjning och hållbarhet

Kunders intresse för råvarors ursprung har vuxit till en högintressant fråga. För många företag och varumärken är ansvaret för var och hur råvaran har vuxit och skördats en självklarhet, men också något som förpliktigar.

Data som förädlas till en gemensam lägesbild i ett GIS gör det möjligt att ha den interna koll som krävs. Interaktiva kartor är dessutom ett värdefullt verktyg för den kommunikation och transparens som dagens kunder mer eller mindre ser som en självklarhet.

Marknadsutveckling med precision

En felsatsning på marknaden kan bli kostsamt. Genom att ta hävstång på den geografiska dimensionen av data har du alla möjligheter att skaffa verklig insikt om potentiella och befintliga kunder innan det är för sent. Resultatet blir marknadssatsningar och etableringar valda med precision.

Service och support i balans

Långvariga kundrelationer är som bekant de mest lönsamma. I det sammanhanget är service i världsklass förvisso en avgörande faktor, men det får inte kosta vad som helst.

Geografisk analys och smarta kartor kan bidra till kontroll genom att påvisa till exempel vilka serviceställen som är under- respektive överutnyttjade och lägger på så sätt grunden för beslut som leder till servicenivåer i balans.

Länktips:

Om skribenten: Anna Ericsson - Kundrådgivare

Anna Ericsson har mångårig erfarenhet av att jobba med GIS-kunder och -användare. Anna brinner för att skapa långsiktig framgång för både befintliga och nya kunder genom att utveckla organisationers verksamhets- och beslutsstöd med GIS.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev