Planering och tajming är allt i ett framgångsrikt byggprojekt. Många pusselbitar ska falla på plats för att lyckas med det. En av dem är IT-stöd för asset management som skapar rätt förutsättningar för att rätt – och fungerande – resurser och utrustning finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det gör att verksamheten får faktabaserad kontroll på kostnader och produktivitet i projekten.

Relevanta data och värdefull information om en organisations tillgångar och resurser lagras i allt högre utsträckning digitalt. Det är bra! Men faktum är att alldeles för ofta är datamängderna spridda i separata system och databaser utan koppling till varandra.

I praktiken innebär det att kvaliteten, aktualiteten och tillförlitligheten på den information verksamheten har tillgång till äventyras. Det i sin tur gör att organisationen riskerar att fatta dåliga beslut, operativt och strategiskt.

Kartan knutpunkt för data

Resurser och tillgångar har oftast ett läge eller position – de finns någonstans. Det gör att den geografiska dimensionen har potentialen att vara sammanlänkande faktor för data. Kartan har nämligen en unik förmåga att visualisera data aggregerat från olika datakällor, vilket gör att de mest komplexa samband och mönster tydliggörs, blir sökbara och värdet av data maximeras.

GIS och kartstöd värdefull komponent i asset management

Ett GIS (geografiskt informationssystem) är därför ett kraftfullt komplement till ert befintliga ekosystem av IT-stöd kopplat till er asset management. Det ger möjligheter och märkbara fördelar som:

  • Optimalt resursutnyttjande – värdefulla resurser och utrustning som är över- eller underutnyttjade kan bli kostsamt för ett projekt
  • Underhållsoptimering genom utrustningens hela livscykel
  • Effektiv och kvalitativ insamling och ajourhållning av data om resurser och tillgångar när och var som helst
  • Beslutsunderlag för långsiktig hållbarhet
  • Ökad säkerhet på byggarbetsplatsen
  • Proaktivitet med stöd av geografisk analys, eftersom prediktiv analys är en av dess absoluta styrkor

Länktips: