En optimal supply chain i takt med tiden

  • Lastbilar stripade med visualiseringar av data på kartor

Beslutsstöd

En optimal supply chain i takt med tiden

Den digitala transformationen ger den som har ansvar för en verksamhets supply chain helt nya förutsättningar att optimera och effektivisera leveranssäkerhet och processer i hela flödet. Genom att ta hävstång på mogen teknik och relevanta data är det möjligt att skapa en digital kopia av den fysiska försörjningskedjan. Detta blir en gemensam lägesbild där berörda aktörer har koll på incidenter och förändrade förutsättningar som påverkar produktion, leverans och service, både i real- och framtid.

Den geografiska dimensionen är en ständigt närvarande faktor i supply chain – stort och smått har ett läge eller en position – och digitala kartor blir ett sammanlänkande gränssnitt som visualiserar data från olika källor. Därför är värdet av kartan som komponent i gränssnitt för en gemensam lägesbild stor.

Det här är exempel på visualiseringar av data för olika roller och aktörer:

Övervakning i realtid

Dashboard för övervakning av supply chain i realtid

Med en dashboard som den här går det inte att missförstå operativ status i försörjningskedjan. Avvikelser och hot kan uppmärksammas och hanteras snabbt och effektivt, och problem längre fram i kedjan kan förutses och undvikas.

Koll på råvara och produkt i hela kedjan

Dashboard för riskhantering i supply chain

Spårbarhet är en framgångsfaktor i varje supply chain. Den verksamhet som inte har full koll på råvaror, delkomponenter och produkter i hela kedjan är mycket sårbar. Kartan gör det möjligt att visualisera leverantörer, fabriker och lager och snabbt identifiera och tydliggöra beroenden, risker och indikatorer på till exempel kvalitet, ansvar och hållbarhet.

Optimala servicenivåer för ökad lönsamhet

Kartvisualisering för optimering av servicenivåer

Djupare och mer exakt kunskap om supply chain skapar förutsättningar för beslut som bäddar för en lönsam affär. Det här är en visualisering av en geografisk analys som påvisar optimala servicenivåer för en verksamhets lagerplatser. Kartan blir i det här fallet ett beslutsunderlag som gör att verksamheten kan fokusera på rätt saker.

Länktips:

Om skribenten: Andreas Hane - Key Account Manager

I sin roll som Key Account Manager på Esri Sverige hjälper Andreas Hane företag att utveckla sitt verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Bland de kunder som han har ansvar för finns bland annat företag inom tillverkande industri. Andreas har sedan tidigare en lång erfarenhet av IT-branschen, både som affärsutvecklare och produktägare.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev