Allt som har med asset management att göra är centralt för verksamheter som hanterar elnät och annan nätinfrastruktur. Förvånansvärt många företag förlitar sig trots det på ett antal isolerade system och processer utan egentlig koppling till varandra. I praktiken innebär det att varken effektivitet eller kvalitet når den nivå som faktiskt är möjlig.

För faktum är att numer är tekniken mer än mogen för integration och samverkan mellan dessa stuprör av data, information och arbetsflöden. I det sammanhanget är ett GIS (geografiskt informationssystem) ett komplement till befintlig IT-miljö, som gör den geografiska dimensionen av data till den sammanlänkande faktor som omvandlar data från olika datakällor till användbar information och verkligt värde.

Vår uppkopplade värld generar och tillgängliggör massor av data. Men data har inget reellt värde om den inte förädlas till kunskap och beslutsunderlag som delas med alla som behöver informationen. De övergripande fördelarna med att använda just GIS för att skapa ett sömlöst, digitalt flöde av data och information för asset management är:

1. En digital kopia av nätet blir värdefull gemensam lägesbild

Med ett GIS blir det möjligt att skapa en digital kopia – eller modell – av det fysiska nätet med data från olika källor . Det här sättet att sammanlänka data ger alla berörda aktörer tillgång till en gemensam lägesbild och information på en helt ny nivå, vilket förstås ger konkurrensfördelar.

2. Geografisk analys och smarta kartor blir vassa beslutsunderlag

Geografisk analys har en unik förmåga att förädla data och visualisera resultatet på smarta, digitala kartor. Det gör de mest komplexa samband tydliga och greppbara, vilket i sin tur bäddar för effektiv, kvalitetssäkrad asset management och även vässar verksamhetens riskhantering.

3. Ökad produktivitet och kvalitet i hanteringen av resurser

Ett komplett GIS, som vår plattform ArcGIS, har ett ekosystem av appar för att samla, hantera, förädla och dela data och information. Inom ramen för vår GIS-plattform finns avancerade verktyg för mobil hantering av data om resurser och tillgångar i fält, vilket ju är värdefullt i asset management. Denna data blir naturligtvis också omedelbart tillgänglig för personal på kontoret via appar och gränssnitt som möter deras behov. Det gör att onödig manuell hantering elimineras och datakvaliteten ökar.

Ta gärna en titt på det här videoklippet där en av våra kunder berättar hur de jobbar med att öka värdet av data med GIS: