Visualisera förutsättningar och visioner med 3D-GIS

  • 3D-glasögon på jordglob

Data

Visualisera förutsättningar och visioner med 3D-GIS

Traditionellt tar ett byggprojekt form i ritningar i 2D, som kanske överförs till fysiska 3D-modeller, för att i slutänden förverkligas i färdiga byggnader eller infrastruktur. Detta i stort sett analoga förhållningssätt till information och beslutsunderlag skapar felkällor och risk genom projektets och fastighetens hela livscykel.

Alla parter i alla faser – från investerare och projektutvecklare via planerare och byggare till förvaltare och de som kommer att bo i och bruka fastigheten – har mycket att vinna på ett sömlöst, digitaliserat flöde av data från olika källor som förädlas till riktigt bra och lättillgänglig information.

Möte kring 3D-GIS

Värdet av att se byggnaden innan den finns

Byggbranschen har till exempel stor nytta av digitala visualiseringar och modeller i 3D. En koppling till ett GIS ger 3D-visualiseringarna en geografisk kontext där man kan se hur den nya byggnaden kommer att påverka omgivningar, mark och kringliggande byggnader eller konstruktioner, men även kan se vilken påverkan områdets förutsättningar kommer att ha på det planerade bygget. 3D-GIS ger på så sätt fördelar som:

  • Tydlighet redan i visionsstadiet, vilket ger projektutvecklaren stora fördelar till exempel i kommunikationen med investerare och andra intressenter
  • Bättre underlag för beslut, och därmed bättre planering, effektivitet och lönsamhet
  • Koll på säkerhetsaspekter och risk
  • Attraktiva visualiseringar att använda i marknadsföringen av projekt

Ett par konkreta exempel

Genom att kombinera GIS och BIM tillförs ytterligera en dimension. På så sätt blir det nämligen möjligt att skapa 3D-visualiseringar som både ger detaljinformation om själva byggnaden (BIM), och förståelse för byggprojektet i ett större sammanhang (GIS). I den här videon kan du se en sådan visualisering av ett planerat projekt vid Lofoten i Norge, skapat av norska Boxs Arkitektstudio.

Ett konkret exempel på en organisation som använder digitala GIS-BIM-modeller i 3D är Skanska i Storbritannien. I det här filmklippet berättar de med egna ord hur det hjälper dem att spara tid och pengar, samverka bättre och öka säkerheten.

Länktips:

Ladda ner eBok: Datadrivna insikter med stöd av geografisk data och analys

Om skribenten: Johan Hansson - Key Account Manager

I sin roll som Key Account Manager på Esri Sverige hjälper Johan Hansson företag att utveckla sitt verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Johan har sedan tidigare en lång erfarenhet av IT-branschen, bland annat med inriktning på beslutsstöd.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev