4 steg till vassare analyser

  • Man i kostym pekar på surfplatta

Data

4 steg till vassare analyser

Att ha det som krävs för att urskilja värdefull insikt och viktiga svar ur stora, komplexa datamängder är en framgångsfaktor för vilken organisation som helst. Geografisk analys är i sammanhanget ett verktyg med stor potential. Den geografiska dimensionen av data har nämligen förmågan att sammanlänka data från olika datakällor och visualisera analysresultatet på kartor som avslöjar oanade mönster och samband.

Kanske visualiserar du redan data på kartor? Men har du de verktyg och processer för geografisk analys som verkligen gör ditt data rättvisa? Det här är fyra insikter som hjälper dig att få ut mer av dina analyser.

1. Mycket hänger på förberedelserna

All analys börjar med att det data som behövs är tillgängligt och förberett. Ordning och reda i datakällorna är verkligen a och o. Fastställ vilka data som är relevanta för analysen, och kartlägg var de finns. Säkerställ att tillgängligt data är aktuellt. Sedan är samordning och konsekvens i struktur och namnsättning viktigt. Och tjänstefiering av datakällorna gör uppgifterna användbara.

2. Större värde med geokodat data

Sannolikt har din organisation redan geografiska data i sina databaser; adresser, postnummer eller koordinater som har genererats av kunder eller sensorer i olika IoT-sammanhang och så vidare.

Geokodning är en process i en GIS-programvara som tar ditt befintliga data och adderar en spatial komponent till den. När det är gjort blir det möjligt att visualisera enskilda data och kombinationer av data på en karta, vilket gör att avgörande insikter och ny kunskap kan födas.

Det enda som behövs för att kunna geokoda data är någon form av lägesinformation – det kan till exempel vara en adress, gata, stad eller gränser.

3. Berikat data bäddar för sammanhang

När ditt data är geokodat är det dags att berika och komplettera det med andra data som behövs för din analys. Det kan vara demografiska data, livsstilsdata, olika typer av verksamhetsdata och så vidare. Geografisk analys sammanlänkar som sagt data från olika källor på ett unikt sätt och bidrar på så sätt till ett större värde av datamängderna.

Insights for ArcGIS på youtube

4. Få ut mer med riktigt smarta visualiseringar på kartor

Idag är det inte helt ovanligt att visualisera data som prickar på en karta. Ofta leder de där prickarna till fler frågor än svar. Men varför nöja sig med verktyg som enbart hanterar den här typen av enkla visualiseringar? Du kan få så mycket mer av dina data med ett verktyg som Insights for ArcGIS, som tar hand om dem och tar visualiseringarna av analyser långt bortom de där prickarna på en karta.

Länktips:

Om skribenten: Anna Ericsson - Kundrådgivare

Anna Ericsson har mångårig erfarenhet av att jobba med GIS-kunder och -användare. Anna brinner för att skapa långsiktig framgång för både befintliga och nya kunder genom att utveckla organisationers verksamhets- och beslutsstöd med GIS.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev