Resultatet när detaljhandeln sätter kunder och data på kartan

  • Liten kundvagn på bärbar dator

Beslutsstöd

Resultatet när detaljhandeln sätter kunder och data på kartan

I en artikel från försommaren slår HUI fast att det är avgörande att handelns aktörer – som köpcentrumsförvaltare, traditionella detaljister och e-handlare – på djupet förstår vad konsumenterna vill ha, när de vill ha det och var de vill ha det. En av nycklarna till denna förståelse är att kombinera och förädla relevanta data till information.

Jag kan konstatera att synen på data som en strategiskt viktig resurs är en framgångsfaktor i många branscher och sammanhang. Ett GIS (geografiskt informationssystem) bidrar genom att sammanlänka data till beslutsunderlag som tydliggör nya mönster och samband i de mest komplexa datamängder. Det här är några exempel på det i tillämpningar för just detaljhandeln:

Dominerande kriterier visualiseras

Den här typen av karta visualiserar vilka kriterier eller värden som är övervägande i ett område. I det här fallet är det inkomstnivåer i olika områden som tydliggörs. Och varje hexagon är resultatet av kombinationen av flera olika dataset.

Visualisering hexagoner på karta - predominans

Körtidszoner pekar ut rätt läge

För att verkligen få kunskap och insikt om förutsättningar på marknaden eller i upptagningsområdet behöver du ofta förstå data i relation till verksamhetens butikslägen. Ett fantastiskt sätt att skapa den här typen av informationsunderlag är att skapa och utforska så kallade ”körtidszoner” skapade utifrån parametrar om vägförhållanden, förutsättningar för olika transportslag och faktisk hastighet.

Genom att berika körtidszonerna med exempelvis relevanta sociodemografiska data och verksamhetsdata, får du sedan en unik bild av potentialen för er befintliga eller planerade etablering. Kartan här nedan är ett exempel på en visualisering av ett sådant analysresultat.

Möt utmaningar med geografisk analys

En av detaljhandelns största utmaningar idag är utvecklingen fysisk butik kontra e-handel. För att lyckas gäller det bland annat att hitta nya sätt att se på och göra analyser. Kartan nedan är ett exempel på ett gränssnitt där en handlare tittar på både försäljningen online och i det fysiska butiksnätet. Syftet är att förstå hur e-handeln påverkar butikernas försäljning.

I det här fallet används bland annat data om var kunder bor och hur de rör sig, samt parametrar som verklig och potentiell försäljning. Relevanta data föder alltså en modell som påvisar den optimala kanalmixen på en given marknad.

Om skribenten: Anna Ericsson - Kundrådgivare

Anna Ericsson har mångårig erfarenhet av att jobba med GIS-kunder och -användare. Anna brinner för att skapa långsiktig framgång för både befintliga och nya kunder genom att utveckla organisationers verksamhets- och beslutsstöd med GIS.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev