Idag är försörjningskedjan i allt större utsträckning global och dessutom mer och mer komplex. Därför är det viktigare än någonsin att organisationen har verklig koll på kedjans alla delar – från råvara till förädling och produktion via transport och försäljning till slutkund.

Detaljerad information om hur produkten rör sig framåt i försörjningskedjan är helt enkelt centralt för att kunna optimera leveranssäkerheten och effektivitet, samt hantera risker och störningar i en supply chain. Dessutom möter denna kunskap kundernas efterfrågan på hållbarhet och etiskt ansvar i produktion och leverans.

Trender med fokus på data

När Gartner listar åtta topptrender inom supply chain bottnar dessa i mångt och mycket i vikten av att dra nytta av data – till exempel från AI, IoT och sensorer – på nya och bättre sätt.

Gartner nämner också kvalificerade analyser där relevanta data från olika källor förädlas till kraftfulla beslutsunderlag som en framgångsfaktor.

Och de lyfter en digital kopia av en fysisk supply chain som en värdefull resurs, där kritiska delar i hela kedjan länkas samman med stöd av relevanta data.

Transparens och spårbarhet med digital kopia

För att dra nytta av data behöver en organisation ha rätt processer och IT-stöd för hantering, förädling och delning av data, information och beslutsunderlag.  Genom att skapa en digital kopia med stöd av GIS (geografiska informationssystem) får organisationen en gemensam lägesbild som är resultatet av:

  1. lager av både realtidsdata och historiska data, som
  2. sammanlänkas med geografisk analys och
  3. visualiseras på digitala kartor, som
  4. görs tillgängliga i målgruppsanpassade vyer och gränssnitt för till exempel planeraren, personal ”ute på fältet” i logistikflödet, vd, produktions-, logistik- eller säljchefen

Informationsunderlagen ger den koll, transparens och spårbarhet i supply chain som krävs i relation till kunder, partners, ägare, myndigheter och andra viktiga intressenter.

Webbinar om hållbarhet i försörjningskedjan

Kolla gärna in inspelningen av vårt senaste webbinar; den här gången på temat hållbarhet och ansvar i försörjningskedjan med geografisk analys och kartor för mer information och inspiration.

Länktips: