Tänk dig ett gränssnitt som tillgängliggör data, information och visualiseringar som gör kommunikationen och samverkan många gånger mer effektivt med allt vad det innebär. Skanska UK bedömer att kombinationen BIM-GIS ger dem just den fördelen i ett stort infrastrukturprojekt.

BIM används som bekant för att digitalisera detaljerad information om byggobjekt och konstruktioner, medan ett GIS är IT-stöd som sätter objektet i sitt geografiska sammanhang. Genom att kombinera och integrera de båda världarna får verksamheten koll på helheten och tillgång till tydliga och intuitiva modeller av sina byggprojekt.

När BIM-GIS tillämpas i praktiken

I det här videoklippet delar Skanska UK med sig av sina erfarenheter av att dra nytta av data på det här sättet.

De berättar hur visualiseringar av data i 3D och en webbportal ger alla som jobbar i projektet tillgång till appar och den överblick över tillgängliga informationsprodukter och beslutsunderlag de behöver.

Ökad effektivitet och säkerhet fördelar

Förutom bättre förutsättningar för kommunikation och samverkan lyfter Skanska fram två fördelar:

  • Ökad effektivitet, vilket sparar tid och pengar i projektets hela livscykel
  • Förståelsen för det de ska bygga – i det här fallet infrastruktur för spårtrafik – och dess omgivning ökar säkerheten och minskar olyckor

Nyfiken och vill veta mer? I ytterligare ett filmklipp får du en inblick i hur GIS och BIM samverkar genom Esri och Autodesk.

Länktips: