Semestern är slut och en ny jobbtermin har börjat. Kanske känner du dig lite vilsen, så där som man kan göra när man har varit borta från jobbet ett tag. Men förhoppningsvis har du också fått en påfyllning av energi och känner att höstens möjligheter, utmaningar och uppdrag är inspirerande.

Ge tankearbetet en kickstart genom att reflektera kring hur och din organisation förhåller sig till dessa tre påståenden:

1. Det går inte att bortse från att data är en strategiskt viktig resurs

Kunskap och insikt om allt från kunder, marknad och konkurrenter till operativ status i den egna verksamheten är helt centralt för framgång i dagens komplexa och snabbrörliga affärslandskap. Data är en i mångt och mycket underutnyttjad resurs, som har potential att lägga grunden till ovärderlig information i din organisation.

Digitaliseringsrådet ägnar en intressant rapport åt just data som strategisk resurs och konstaterar att:

Framgångsrik användning av stora datamängder för med sig potential att förändra hur verksamheter organiseras och bedrivs, men kan också förändra såväl konkurrenssituationen på en marknad som maktstrukturer.

2. Det är svårt att överskatta värdet av geografisk information och analys

Ett GIS (geografiskt informationssystem) är en komponent i ett företags IT-infrastruktur som ökar värdet av data avsevärt – oavsett källa. I GIS:et sammanlänkas, förädlas och tillgängliggörs nämligen komplexa datamängder till visualiseringar och beslutsunderlag som avslöjar nya samband och mönster. Resultatet blir en verksamhet som är rustad att skapa nya konkurrensfördelar och långsiktig framgång.

I ett referat av en rapport initierad av Google om geografisk informations och GIS ekonomiska påverkan på samhälle och företag fastslås att:

Basically, the investigators found that it’s difficult to overestimate the systems’ value.

3. Framgångsrika IT-projekt kräver att teknik, processer och människor är i synk

Jag läste någonstans att mer än hälften av alla IT-projekt misslyckas. Och det låter å ena sidan som en trovärdig uppskattning, samtidigt som det är väldigt… onödigt. Nyckeln till framgång ligger i att sluta se IT-projekt som just IT-projekt. I praktiken handlar det mer än någonsin om förbättrings- eller verksamhetsprojekt där affärsnyttan är i centrum och processer, människor och teknik i synk.

Tips! Pricka av den här checklistan och se om din organisation är på rätt väg.

Fler länktips:

Ladda ner: eBok om framgång med datadrivna insikter