Nuförtiden är sällan bristen på data en utmaning för ett företag. Risken är däremot stor att gå vilse i enorma datamängder, kanske handlar det rentav om big data som kommer från ett stort antal datakällor. Nyckeln till framgång ligger i insikten om vilka av alla tillgängliga data som är relevanta för utvecklingen av just er verksamhet, och inte minst vad man gör för att omvandla denna data till värde. Potentialen finns där, det gäller bara att hantera data som den strategiskt viktiga resurs det faktiskt är.

En framgångsrik organisation följer väl valda mätetal och KPI:er. Ta tre steg mot bättre uppföljning och mätning av er affär och verksamhet:

  1. Utgå från affärsmål och verksamhetsnytta, och inventera organisationens behov av och tillgång till data
  2. Säkerställ att organisationen har de verktyg och processer som behövs för att ta hand om dessa data
  3. Förädla data till vassa informationsprodukter och beslutsunderlag, som görs tillgängliga för alla som behöver dem

Läs mer om den här resan i ett tidigare blogginlägg.

Från punkter på karta till visualisering av mönster och samband

Genom att använda smarta kartor för att utforska, förädla och dela data får din organisation tillgång till information som är lätt att överblicka och förstå. I en demo borrar vi ner oss i kunddata som i det första läget visualiseras på det här sättet.

Kunddata som punkter på karta

Massor av data i form av punkter på kartan som inte avslöjar några mönster, och egentligen inte säger oss någonting alls. Häng med så visar vi hur kartan hjälper oss att visualisera olika kombinationer av data för att titta närmare på kunder, marknadsförutsättningar och prissättning.

Demon i fråga visar vägen fram till visualiseringar av i kartan nedan, som gör det möjligt att urskilja viktiga signaler ur bruset av punkter. Samma data som här ovan alltså, men vidareförädlad och visualiserad på ett annat sätt. Här blir det möjligt att snabbt se och förstå mönster och samband som påvisar möjligheter och utmaningar för din verksamhet.

Kunddata i analys visualiserad på karta

Appar gör data och smarta kartor tillgängligt för alla

Man kan onekligen gräva och laborera med data och olika scenarion i all oändlighet. Men data och analys har inget egentligt värde förrän analysresultat och beslutsunderlag görs tillgängligt via användarvänliga gränssnitt, dashboards och appar.

I vår ArcGIS-plattform finns ett flertal applikationer som gör det möjligt att både konsumera färdiga informationsprodukter och göra egna analyser – utan att vara GIS-specialist. Läs mer gärna om det här.

Länktips: