Digitaliseringens möjligheter och utmaningar föder nya affärsmodeller. En avgörande framgångsfaktor i den här utvecklingen är företagens förmåga att dra nytta av all den data som genereras så smart och optimalt som möjligt. I det sammanhanget har geografiska informationssystem (GIS) en viktig roll att fylla genom att sammanlänka data från olika källor och sätta dem i en kontext.

Ta det här med IoT till exempel. Idag genererar produkter, fordon, utrustning, byggnader och så vidare massor av data som är förknippade med ett läge, en plats. För att få ut maximalt värde av detta behövs processer för att ta hand om datamängderna, och dessutom ett komplement till IT-infrastrukturen i övrigt i form av ett GIS.

I IoT-sammanhang tar GIS:et hand om sensordata och använder lägesinformationen för att sätta den i en geografisk kontext och ger möjligheter till nya och mer precisa analysresultat genom till exempel Machine Learning.

Prestationsbaserad logistik som affärsmodell

Det här videoklippet berättar till exempel om företaget som tillverkar flygplansmotorer, som de inte säljer i traditionell mening. Istället säljer de ”upptid” (uptime). De får helt enkelt inte betalt när kundernas flygplan står på marken på grund av motorproblem, och deras vinst är därmed helt och hållet knuten till hur väl deras produkt presterar.

Förädlar sensordata med GIS

För att lyckas med den här prestationsbaserade affärsmodellen är företaget beroende av sin förmåga att med stor precision förutse när och var servicebehov i form av reservdelar och/eller tekniker kommer att uppstå. Tillverkaren möter behovet med IoT och förser motorerna de tillverkar med sensorer som i realtid skickar data om sin status till en digital tvilling.

Genom att addera en geografisk komponent och GIS till sitt systemstöd, får man verksamhetskritisk information om var varje motor finns, dess status och kommande servicebehov. Information som här helt avgörande för både kundnöjdhet och lönsamhet.

Ladda ner: eBok om långsiktig lönsamhet och effektivitet med datadrivna insikter