Miljön en vinnare när GIS får bidra till effektivare lösningar

  • Miljövinster med GIS

Beslutsstöd

Miljön en vinnare när GIS får bidra till effektivare lösningar

Kan ökad hållbarhet vara en positiv bieffekt av mer kostnadseffektiva och smartare systemlösningar? Ja, faktiskt. Med rätt systemstöd på plats kan vi få en grönare värld samtidigt som företagens vinstmarginaler ökar.

Det är idag en självklarhet för många företag att aktivt arbeta för ökad hållbarhet. För att det ska fortsätta vara en växande trend är det viktigt att de satsade insatserna i slutändan bidrar till lägre kostnader, smartare planering eller andra av de effektiviseringar som varje organisation värderar högst. Annars kommer satsningarna på en grönare värld oundvikligen dala för att försvinna helt.

Med den tanken som utgångspunkt är det intressant att fundera på vilka möjligheter som finns att garantera vinster och effektiviseringar samtidigt som ökad hållbarhet blir en självklar efterföljare.

Ökad hållbarhet en positiv bieffekt

Ett geografiskt informationssystem (GIS) visualiserar data på ett sätt som gör det enkelt att identifiera sammanhang och se förbättringsmöjligheter. En vanlig men välkommen bieffekt som våra kunder ofta rapporterar om, bara genom att man implementerat och börjat använda GIS, är att ökad hållbarhet är en oväntad konsekvens.

Det finns många branscher och verksamheter där det rena användandet av ett GIS bidrar till hållbarhetsarbetet, direkt eller indirekt. Transport och logistik är ett exempel där man tidigare pratade mer om effektivitet och kostnadsbesparingar men där minskad miljöpåverkan nu är en lika aktuell faktor.

En win-win

Att nyttja GIS för att effektivisera, som att hitta kortare körvägar för att minska bensinförbrukningen eller slitaget på lastbilar och fordonsparken, innebär att miljön mår bättre eftersom mängden koldioxid och andra farliga ämnen som riskerar att hamna ute i naturen minskar.

Företaget ökar sina vinstmarginaler samtidigt som miljön mår bättre. Det är en riktig win-win.

Det finns många fler exempel där GIS direkt eller indirekt kan bidra till ökad hållbarhet. Egentligen är det våra kunder som bäst kan svara på hur ett GIS kan skapa det största värdet för dem, både ur ett monetärt och ett grönt perspektiv.

Om skribenten: Göran Pettersson - Director Services

Göran Pettersson arbetar för att Esri Sveriges kunder får ut mesta möjliga värde av sin GIS-investering, inte minst hur kunderna kan bidra till hållbarhet med hjälp av GIS. Stort fokus läggs på att förstå kundernas behov och matcha det med verktygen som finns i ArcGIS-plattformen.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev