Smarta kartor ger konkurrensfördelar i kommersiell fastighetsutveckling

  • Site selection kommersiella fastigheter

Beslutsstöd

Smarta kartor ger konkurrensfördelar i kommersiell fastighetsutveckling

Digitalisering, globalisering, nya affärsmodeller och konkurrenssituationer förändrar förutsättningarna för alla aktörer inom detaljhandeln, från detaljisterna själva till de fastighetsbolag som är verksamma inom sektorn. Företag som utvecklar, förvaltar och marknadsför kommersiella lokaler ställs helt enkelt inför helt nya utmaningar och måste hitta nya sätt att nå framgång.

I en artikel från i våras nämner HUI vikten av att jobba metodiskt med bedömningen av de nya marknadsförutsättningarna, bland annat genom ökad förståelse för marknad, tillväxt och konkurrenskraft.

Jag möter nästan dagligen kunder som upptäcker hur geografisk analys och smarta kartor hjälper dem att omvandla stora datamängder till riktigt bra beslutsunderlag. De digitala kartorna visualiserar komplexa samband och gör att de kan urskilja mönster, möjligheter och hot som andra inte kan se. Det i sin tur gör att man kan ligga steget före sina konkurrenter.

Vassa beslutsunderlag – snabbt och effektivt

Framgångsfaktorer för företag som jobbar med kommersiella fastigheter är:

  • Träffsäkra investeringsbeslut – för att undvika felbedömningar och dyra misstag
  • Hållbar projektutveckling – eftersom hållbarhet på alla plan är en förutsättning för långsiktig lönsamhet
  • Flexibel fastighetsförvaltning – för att möta vår tids snabba förändringstakt

Riktigt vassa beslutsunderlag som produceras snabbt och effektivt, blir en tillgång i beslutsfattandet och i den kommunikation som krävs såväl internt som med externa intressenter och kunder. Det i sin tur lägger grunden till måluppfyllnad och goda resultat.

Se på data med nya ögon med GIS

Verktygen i ett GIS (geografiskt informationssystem) blir ett i sammanhanget kraftfullt komplement till IT-miljön som omvandlar demografiska data och affärsdata till helt nya insikter om kunder, marknad, potential och konkurrenter.

Bekantskapen med GIS kommer att innebära att du gör nya upptäckter. Som att körtidsanalyser hjälper dig att se på marknaden för en etablering med nya ögon. Eller hur kundernas rörelse i vardagen påverkar förutsättningarna för en verksamhet på en viss plats. Det data som används i den här visualiseringen är IoT-genererad från exempelvis fordon och telefoner, och visar kundströmmar i ett område över tid (ju högre stapel på gatan desto fler människor i rörelse).

Om skribenten: Johan Hansson - Key Account Manager

I sin roll som Key Account Manager på Esri Sverige hjälper Johan Hansson företag att utveckla sitt verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Johan har sedan tidigare en lång erfarenhet av IT-branschen, bland annat med inriktning på beslutsstöd.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev