Att ta hand om alla sina anläggningstillgångar under hela dess livscykel är en stor kostnad i många verksamheter. För den som lyckas finns också stor potential för ökad effektivitet och kvalitet, samt reducerade kostnader.

Genom att ha verklig koll på till exempel byggnader, fordon och ledningar – var de finns och hur de påverkas av olika faktorer – kan organisationen:

  • Bli mer kostnadseffektiv
  • Öka säkerheten
  • Maximera livslängden på sina tillgångar
  • Optimera underhåll
  • Minska stilleståndstider

Exempel: Asset management i transportsektorn

Ett geografiskt informationssystem (GIS) gör, i kombination med andra system, att organisationen kan använda tillgängliga data på bästa sätt och åstadkomma just detta.

I det här videoklippet berättar en internationell Esri-kund i transportsektorn hur de använder vårt ArcGIS i sin asset management. De nämner värden och fördelar som:

  • Eliminerat manuellt dubbelarbete
  • Effektiviserad rapportering och kommunikation, bland annat via dashboards med kartor
  • Ökad tillgänglighet till data och information – när och var som helst, i realtid och mobilt på fältet när så behövs
  • Större möjligheter till analys och prognoser