Smarta kartor kastar nytt ljus på företagets risker och hot

  • Säkerhetsvakt lyser med ficklampa i lagerlokal

Beslutsstöd

Smarta kartor kastar nytt ljus på företagets risker och hot

I en allt mer snabbrörlig och osäker värld är proaktivt arbete för att förstå, förutspå och minimera risk är en kritisk framgångsfaktor för många organisationer. Ett långsiktigt lönsamt och hållbart företag tar ansvar för allt ifrån kunder, personal och tillgångar till säkerhet i den operativa verksamhetens produktion och leveranser, stabilitet i försörjningskedjan och en klimatsmart affär.

För att lyckas gäller det att ha koll på och en gemensam bild av läget, både i real- och framtid.

En nyckel till att lyckas med det är att dra nytta av relevanta data för att förstå företagets värdefulla och skyddsvärda tillgångar, förutse vilka hot som finns var och hantera eventuella krissituationer på bästa sätt.

Fatta bättre beslut och agera rätt med geografisk IT

Med ett IT-stöd i form av GIS (geografiska informationssystem) förbättras organisationens förmåga att förädla data till viktiga beslutsunderlag och sedan dela informationen i sin risk- och krishantering. Att nyttja den geografisk dimensionen av data ger nyttor som:

  • Bättre beslutsstöd då stora datamängder från olika traditionella datakällor, realtidsflöden och sensorer sammanlänkas genom geografisk analys och visualiseras på digitala kartor som avslöjar avgörande mönster och samband.
  • Bättre prognoser med prediktiv geografisk analys som hjälper organisationen att förutse kriser och kritiska situationer som naturkatastrofer, trafikstörningar och leveransproblem. Visualiseringarna i form av kartor i 2D och 3D är helt enkelt ett perfekt verktyg för att vrida och vända på data och testa olika alternativa scenarion.
  • Kortare reaktionstider baserat på bättre tillgång till tillförlitlig och lättillgänglig information om allt ifrån trafiksituation och väder till byggnader, fordon och leveranser, och hur de påverkas av olika faktorer.
  • Bättre underlag för planering och rätt insats vid rätt tidpunkt med stöd av automatiska varningar och en gemensam lägesbild, till exempel i form av dashboards med en kartkomponent.
Dashboard risk i supply chain

Ta fyra viktiga steg för att dra nytta av data

Till sist några råd på vägen. Så här gör din organisation verklighet av en datadriven riskhantering med stöd av kartor:

  1. Sätt alla egna viktiga tillgångar och som har en position på en digital karta
  2. Berika med externa dataset som är relevanta för er riskhantering
  3. Säkerställ rätt analysmuskler för att förädla data visualisera analysresultatet
  4. Gör en gemensam lägesbild tillgänglig för alla berörda parter, på kontoret eller mobilt i fält

Länktips:

Om skribenten: Johan Hansson - Key Account Manager

I sin roll som Key Account Manager på Esri Sverige hjälper Johan Hansson företag att utveckla sitt verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Johan har sedan tidigare en lång erfarenhet av IT-branschen, bland annat med inriktning på beslutsstöd.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev