I ett allt mer komplext och utmanande affärsklimat brottas många inom fastighetssektorn med att optimera förvaltningen, oavsett om verksamheten hanterar bostäder, kommersiella och/eller industriella fastigheter. Digitaliseringen är en faktor som på många sätt förändrar förutsättningarna för långsiktig framgång och lönsamhet. Men den digitala transformationen för också med sig nya möjligheter att i form av data som kan förädlas och användas för att utveckla och driva en verksamhet.

Den organisation som hanterar data som den strategiskt viktiga resurs det är får stora konkurrensfördelar. En gemensam datadriven lägesbild skapar kort sagt värde i alla faser av fastighetens livscykel. I fastighetsförvaltning ger den här typen av ”koll på läget” affärsnytta som:

  • Optimering av fastighetens långsiktiga värde
  • Ökad effektivitet och säkerhet i underhåll och drift
  • Minimerade kostnader, eftersom man sparar tid och pengar
  • Kontroll på energiförbrukning och miljöpåverkan i övrigt

Koll på både detaljer och sammanhang

Att kombinera GIS och BIM leder till värdefulla resultat i alla faser en fastighets livscykel. Efter konstruktionen används dock en BIM sällan, samtidigt som den innehåller mycket värdefull information för förvaltningsfasen. I synnerhet om den kombineras med ett GIS som bidrar med ett rumsligt sammanhang och förenklar på så sätt förvaltningen då alla tillgångar hittas på kartan i en översikt, från flera projekt.

Informationen om själva byggnaden i en BIM klargör till exempel vilka delar som måste bytas ut. Medan ett GIS:et sätter byggnaden i ett större sammanhang, vilket gör informationen från BIM mycket mer värdefull och användbar för operativ planering och hantering.

Dashboard med BIM och GIS visualiseringar

Mobila appar och tydliga dashboards med GIS

En styrka i kombinationen BIM-GIS är de mobila GIS-applikationer som kommer med en komplett GIS-plattform. Personal på fältet blir så mycket mer effektiva när problem till exempel kan indikeras och prioriteras direkt på plats.  Dessutom kan ytterligare information och data registreras och läggas till med fältapparna, utan onödigt och osäkert manuellt arbete med penna och papper.

Tack vare ett sömlöst flöde av data i GIS-plattformen kan exempelvis resultat från inspektioner och undersökningar sedan tydliggöras med hjälp av dashboards eller andra rapporter med en kartkomponent. I den typen av användarvänliga gränssnitt får verksamheten en värdefull översikt över både byggnadens och de enskilda detaljernas status.

Kort sagt berikar och testar alltså GIS, genom vårt ArcGIS, BIM-modellen i en rumslig kontext. Det finns mycket att vinna på att utforska Esris integration med Autodesk.

Länktips: