Rusta företaget mot klimatförändringar med stöd av GIS

  • Rusta inför klimatförändringar

Beslutsstöd

Rusta företaget mot klimatförändringar med stöd av GIS

Jag förundras ständigt över vilka gömda möjligheter som återstår att avtäcka med bara lite nyfikenhet, envishet och stöd i geografin. Varför inte planera framtida affärssatsningar utifrån platser som är klimatsäkra?

I ett tidigare inlägg skrev jag om hur geografiska informationssystem, GIS, många gånger bidrar till hållbarhet mer eller mindre på köpet. Det finns helt enkelt monetära, sociala och – såklart – miljömässiga vinster att göra för de företag som lär sig att använda sig av ett modernt GIS.

Vill man vara mer förutseende och försöka jobba mer proaktivt kan man som företagsledare kika på den kunskap som andra identifierar med hjälp av GIS. Nyligen hittade jag en interaktiv karta som visar hur mängden utsläpp av växthusgaser kommer påverka klimatet de närmsta 70 år, utifrån tre scenarier.

GIS hjälper dig att reducera riskerna

När du kan se hur till exempel torka, översvämningar, eldsvådor, stormar och stigande havsnivåer riskerar att öka till följd av klimatförändringar – och framförallt var detta kommer ske – då kan du också fatta affärsbeslut som innebär att du gör satsningar på områden som är mindre utsatta för risk.

Ett av de tre scenarierna i nämnda karta utgår ifrån att vi människor kraftigt begränsar utsläppen. Ett andra visar effekterna när vi genomför vissa insatser för att minska utsläppen. Ett tredje visar de beräknade effekterna om utsläppen fortsätter i oförminskad takt.

Klimatförändringarnas påverkan i olika delar av världen

Klicka dig vidare för att se hur klimatförändringarna påverkar, beroende på tre olika scenarior.

Möjligt specificera efter dina behov

Skalan på kartan är stor och ger inte ett underlag att börja arbeta utifrån direkt. Men kartan visar att det är möjligt att göra den här typen av beräkningar och går det att göra i global skala så går det också att göra för ett mindre, utvalt område som är av större intresse för din verksamhet.

Även om din verksamhet är lokal har du med största säkerhet globala samarbeten. Väljer dessa samarbetspartners satsningar på osäkra platser riskerar det att slå tillbaka på dig. Därför har både du och de allt att vinna på att dra mer nytta av den vetenskap som geografi inbakat med ett modernt IT-system som ArcGIS kan hjälpa er med.

Ladda ner eBok om hur GIS och datadrivna insikter stöttar din organisation:

Om skribenten: Göran Pettersson - Director Services

Göran Pettersson arbetar för att Esri Sveriges kunder får ut mesta möjliga värde av sin GIS-investering, inte minst hur kunderna kan bidra till hållbarhet med hjälp av GIS. Stort fokus läggs på att förstå kundernas behov och matcha det med verktygen som finns i ArcGIS-plattformen.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev