Tillväxt genom etablering på nya marknader är både krävande och riskfyllt. Särskilt i vår snabbrörliga och konkurrensutsatta tid, när det inte finns samma utrymme och marginaler för felbedömningar som kanske fanns tidigare. Det innebär att företag som växer måste ta steg för att vässa sin beslutsförmåga.

När ett företag planerar att gå in på en ny marknad ger man sig in på okänd mark. Det betyder att man inte kan förlita sig på den magkänsla som tidigare erfarenheter från befintliga marknader ger. Man har inte heller råd att experimentera och prova sig fram. Framgångsrika tillväxtplaner av idag är helt enkelt beroende av faktabaserade beslut, som bygger på relevanta data, kvalificerad analys och tydliga beslutsunderlag.

Exempel: Fiktivt företag i grön bransch

Det här fiktiva exemplet om ett företag som säljer och installerar solcellspaneler illustrerar tre fördelar när ett företag drar nytta av geografisk information för att få viktiga insikter och svar om en för dem ny marknad.

1. Visualisering av data på karta sätter saker i ett sammanhang

I det här fallet börjar det med att företaget skaffar sig satellitbilder över en tilltänkt marknad. Med hjälp av AI identifieras hur många tak i söderläge som finns i området, och man får en bedömning av hur väl taken fungerar för solceller. Med GIS (geografiska informationssystem) visualiseras informationen på en karta som tydliggör vilka områden som har låg respektive hög marknadspotential för företagets produkt och erbjudande. Översikten fördjupas också genom att visualiseringen berikas med data om hushållens inkomst och köpvanor.

2. Geografisk analys sammanlänkar data från olika datakällor

Men man stannar inte här. Analysen fortsätter med stöd av GIS. Innan man fattar beslut om vilka orter man ska investera i kan beslutsfattarna med stöd av geografisk information få viktig insikt om till exempel åldersstrukturen i området, intressant i det här fallet eftersom en yngre målgrupp tenderar att satsa mer på ”gröna” produkter. Andra relevanta variabler som man tittar närmare på med hjälp av visualisering av data på kartor är områden där nuvarande energikostnader är höga. Det ger ytterligare input till en prioritering av potentiella orter att satsa på.

3. Jämförelser mellan tänkbara scenarion ger nya insikter

Företaget jämför också scenarion för servicebehov och -kostnader på olika orter. GIS gör det bland annat möjligt att förutse vilken eftermarknad som finns, vilka resurser och samarbeten som kommer att krävas och så vidare. Med stöd av geografisk analys och smarta kartor får solcellsföretaget alltså värdefull kunskap om vad som kommer att krävas för att lyckas på den nya etableringen, vilket gör att de kan fatta kvalificerade beslut i företagets tillväxtfas.

Länktips: