Förväntningarna på företag som på ett eller annat sätt jobbar med elförsörjning är många när samhället i allt högre utsträckning är beroende av, och kunder förutsätter, att el finns tillgängligt dygnet runt året om, utan avbrott. Näten och servicen ska vara tillförlitlig och säker. Operativt ska verksamheten vara smart, flexibel och kostnadseffektiv. Resurser och tillgångar ska användas optimalt. Och svarstiderna ska vara korta.

Kraven på ett elnät är med andra ord inte samma sak idag som det var igår, och det kommer definitivt inte att vara det imorgon. Samhällets beroende av el accelererar och breddas, och vikten av ett stabilt och leveranssäkert nät kan inte nog betonas. Uppgiften att bygga, utveckla och underhålla de moderna elnät som krävs är stor och viktig.

Organisationer som drar nytta av data genom hela nätets livscykel för att fatta beslut, planera, samverka, övervaka och följa upp, får därför stora fördelar och avsevärt bättre förutsättningar att lyckas.

Tre pusselbitar ökar kunskap och förståelse

För framgångsrik modernisering av elnät är i hög utsträckning beroende av riktigt bra förståelse för näten – hur de fungerar och används, och var de är sårbara. Ett GIS (geografiska informationssystem) bidrar till denna insikt med ett antal förmågor för att hantera data och förädla den till riktigt vass information och tydliga beslutsunderlag. I praktiken handlar det om:

  1. Datahantering – Ett GIS gör det möjligt att fånga, hantera och presentera stora datamängder från relevanta interna och externa datakällor, till exempel verksamhets- och inmätningsdata.
  2. Beslutsstöd – Geografiska analys en absolut spetsfunktionalitet i ett GIS. Den har en unik förmåga att sammanlänka komplexa datamängder och visualisera resultatet på smarta kartor, som hjälper elbolaget, stamnätsoperatörerna och andra intressenter att bättre förstå och förutse behoven och påverkan av näten.
  3. Samverkan – En komplett GIS-plattform ger alla som behöver det tillgång till tydlig och aktuell information med kartstöd när och där den behövs, oavsett om du sitter på kontoret och planerar, jobbar i fält med nätet eller om du är kund.

Fördelar med en digital kopia av det fysiska nätet

GIS:et är alltså kort sagt ett komplement till de NIS-system som finns i organisationen, som gör det möjligt att åstadkomma en digital kopia av det fysiska nätet. Denna datadrivna visualisering av verkligheten bäddar sedan för mer välgrundade beslut och större effektivitet.

Länktips: