Redan för hundra år sedan konstaterade mästerdetektiven Sherloc­k Holmes att: “It is a capital mistake to theorize before one has data”. Det skulle lika gärna kunna vara ett citat från en beslutsfattare av idag, som har kommit till insikt om att data är en strategiskt viktig resurs. För faktum är att förmågan att fånga, hantera och förädla stora datamängder från olika datakällor är en av de viktigaste nycklarna till framgång i tillverkande industri idag.

Ett datadrivet företag i exempelvis tillverkningsindustrin får konkurrensfördelar genom att upptäcka mönster i försäljningsdata som gör att de kan vässa sitt erbjudande. Körtidsanalyser ger insikt som gör det möjligt att optimera nätverket av servicedepåer, verkstäder, lager, återförsäljare och så vidare.  Effektivisering av asset management för industriområdet och optimering av en komplex supply chain blir möjlig med stöd av data som sätter resurser respektive flöde i perspektiv.

Kom igång: Omvandla data till värde

Att vara datadriven är en lagsport som förutsätter samverkan och en gemensam strävan att ständigt förbättra sig. För att lyckas med det måste organisationen anpassa både processer, IT-stöd och analysverktyg. De här stegen behöver ditt företag ta för att omvandla data till värde med stöd av geografin:

  1. Börja med att kartlägga och fastställa vilka frågor organisationen behöver få svar på. Vad behöver ni veta om nuläget och om framtiden för att fatta de beslut som krävs? Utgå alltid från verksamhetsnytta och affärsmål.
  2. Inventera organisationens datatillgångar för att identifiera vilka data som behövs och är relevanta för att få den information och de beslutsunderlag organisationen behöver.
  3. Sätt sedan era egna resurser och tillgångar på en digital karta. Det ger en ny överblick.
  4. Komplettera med externa dataset som är relevanta för er – det kan till exempel handla om demografiska data, data från myndigheter och kommun, eller data om infrastruktur, miljö och väder.
  5. Förädla data till vass information. Geografisk analys är en metod som har en unik förmåga att sammanlänka komplexa datamängder från olika källor. Analysresultatet visualiseras på smarta kartor som tydliggör nya mönster och samband.
  6. En GIS-portal möjliggör samverkan kring data och analys. Reellt värde uppstår först när beslutsunderlag, rapporter och dashboards – gärna med en kartkomponent – görs tillgängliga för alla inblandade parter; internt och externt, på kontoret eller i fält.

Länktips:

Varsågod! eBok om affärsnytta med datadrivna insikter med stöd av geografin